Praktijk 3

De student van de derde opleidingsfase loopt stage in min. 2 scholen:

In semester 5 (blauwe kleur) loopt de student van de derde opleidingsfase eveneens stage in het ‘regulier’ kleuteronderwijs, maar nu meer specifiek in een ‘diversiteitscontext', d.i. in een context/school met een grotere populatie aan kinderen met andere godsdienstige/culturele achtergrond, vluchtelingenkinderen, kansarme kinderen … De student van de derde opleidingsfase die dat wenst, kan de stage van semester 6 in deze school verder zetten.

In semester 6 (roze kleur) gaat de student gedurende 5 weken aan de slag in een school/in een klas. De student loopt gedurende 5 weken stage in een klas. De laatste 2 weken ervan oefent hij in het zelfstandig klashouden. De kleuterleeftijd waarmee de student best nog ervaring opdoet en eventueel het onderwerp van het afstudeerproject zijn richtinggevend bij het toekennen van deze stageklas.

Daarnaast gaat hij in semester 6 ook aan de slag in een context naar keuze voor 2 weken. Hier kan de student kiezen tussen verschillende opties: buitengewoon onderwijs, methodeschool, werkveldgerelateerde context, bewegingsleerkracht, zorgleerkracht, leerkracht eerste leerjaar, ...  


We ontwikkelden ook aangepaste stagetrajecten voor studenten van de derde opleidingsfase

Studenten die kiezen voor een internationaal traject in het laatste semester: 

De student loopt in het eerste semester stage in twee scholen:

  • De kerntaken van semester 5 realiseert hij in een ‘context met veel diversiteit waar hij een stage van 2 weken loopt.
  • De kerntaken van semester 6 realiseert hij in een stage kort bij huis waar hij een stage van 2 weken loopt. De laatste week oefent de student in het zelfstandig klashouden.

Studenten die hun stage in een traject van 1 semester afleggen: 

  • De student volgt het volledige stagetraject van de derde opleidingsfase, maar de kerntaken van semester 5 (focus op diversiteit) en semester 6 (ik werk in een school) worden gecomprimeerd in het eerste semester.

In de kerntaken kunt u lezen wat u van de student mag verwachten. (Praktijk 3: Kerntaken) Deze kerntaken zijn wellicht een hulpmiddel bij het invullen van het evaluatiesjabloon (Praktijk 3: Evaluatie). Dat vindt u onderaan terug. Per semester verwijzen we u ook door naar de richtlijnen, daar vindt u concretere informatie terug over stagedata, begeleidingsmomenten in de hogeschool, de stagemap van de student ... (Praktijk 3: Richtlijnen)

Indien u vragen heeft over uw taak als mentor, of als er onregelmatigheden zijn (afwezigheden ...) verwijzen we u graag naar het stagevademecum onder nuttige links.

Elien Peeters
Praktijkcoördinator Leraar Kleuteronderwijs Campus Vorselaar
T 014 50 81 75
Leen Thijs
Praktijkcoördinator Leraar Kleuteronderwijs Campus Vorselaar
T 014 50 81 66