Werken na Hersenletsel

Terugkeren naar werk met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is niet evident en gaat gepaard met verschillende uitdagingen. In dit ESF-onderzoeksproject 'Werken na hersenletsel' willen we de slaagkans verhogen voor personen met een hersenletsel om werk (terug) op te pakken en duurzaam vol te houden. 

 

 

nah

nah

nah

nah

 

Hier vind je vragen over arbeidsgerichte revalidatie en terugkeren naar werk specifiek voor verschillende actoren:

  •  visualPersoon met NAH | vragen voor de persoon met een hersenletsel en de naasten 
  •  zorgactor Zorgactor | vragen voor de behandelend arts, ergotherapeut, psycholoog, sociaal werker of andere zorgprofessional.
  • visual Werkactor | vragen voor bemiddelaars werk van VDAB en GTB, loopbaanbegeleiders en jobcoaches. 
  • visual Werkgever | vragen voor werkgevers, leidinggevenden, collega's of mensen van HR. 

Klik op een van de knoppen en vind het antwoord op een veel voorkomende vraag. 

Neem gerust ook een kijkje bij de andere actoren. 

In dit project zetten we in op succesvolle arbeids(re)integratie voor personen met een hersenletsel. Dat doen we concreet via drie sporen: 

  1. We werken een evidence-based draaiboek uit voor arbeidsgerichte revalidatie in Vlaamse zorginstellingen, met een actieve en centrale rol voor de persoon met een hersenletsel. We steunen daarvoor op het bio-psycho-sociaal model van het menselijk functioneren (International Classification of Functioning, Disability & Health; WHO, 2001) en brengen randvoorwaarden in kaart voor een succesvolle en duurzame arbeids(re)integratie. Een beknopte versie van dit draaiboek vindt u bij 'zorgactoren'. Het volledige versie is verkrijgbaar via mail.
  2. We versterken de communicatie tussen zorg- en werkactoren, in samenspraak met de persoon zelf, om de onderlinge samenwerking te optimaliseren. We ontwikkelen hiervoor een persoons- en functieprofiel gebaseerd op ICF en het bijhorende begrippenkader. We gaan na hoe werk- en zorgactoren staan tegenover dit begrippenkader, hoe het de informatieoverdracht en onderlinge samenwerking kan optimaliseren en welke minimale en/of cruciale informatie werkactoren nodig hebben van de zorgactoren. Enkele ICF-gebaseerde formulieren voor arbeidsgerichte revalidatie, een informatiebrochure voor werkactoren, methodieken om interprofessioneel samenwerken te versterken zijn uitgewerkt en verkrijgbaar via mail.
  3. We maken de vertaalslag naar zinvolle beleidsaanbevelingen en implementatiestrategieën voor de Vlaamse zorg- en werkactoren, waarmee we de duurzaamheid van ons project waarborgen: Werken na hersenletsel_beleidsaanbevelingen.pdf.

In onze nieuwsbrief lichten we onze projectdoelen, onze stuurgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende periode toe.

Deze website is nog volop in opbouw. Mocht je suggesties hebben, mail gerust naar dorien.vandenborre@thomasmore.be

Lees hier onze nieuwsbrieven:

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief.

Projectmedewerkers

Partners

  • Revalidatiecentrum UZ Gent, drs. Katrien Vermeulen, drs. Elisabeth Stockman en Prof. dr. Kristine Oostra
  • Hersenletselliga vzw, Heidi Tanghe, Carolien De Prycker, Tamaya van Criekinghe en Lia Le Roy
  • SBS Skill Builders, Stephanie Kyndt en drs. Saskia Poelmans

stuurgroep                              

In onze adviesgroep participeren zorgactoren uit verschillende zorginstellingen, mensen van RIZIV, het Vlaams ministerie van Werk en Sociale Economie, VDAB en gespecialiseerde partners (GTB en GOB).

                                                         nat

Vier transnationale partners, allen lid van het Europees Platform voor arbeidsrehabilitatie (EPR), nemen actief deel aan ons project. 
•    Heliomare (Nederland): dr. Judith van Velzen en Prof. dr. Coen van Bennekom
•    Quest Brain Injury Services (Ierland): Ciara Hennigan, Michelle Murray en Patrick Hannon
•    Centro de Reabilicao Professional de Gaia, CRPG (Portugal): Sandra Guerreiro en Ana Alves
•    University rehabilition institute, URI-Soca (Slovenië): Nina Bras en dr. Marco Sremec

                             transant

Dit project wordt medegefinancieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid (VCF). 
Bijdrage vanuit ESF: 165.000 euro 
Bijdrage vanuit VCF: 110.000 euro

ESF

Dorien Vandenborre
Onderzoeker Cognitief Functioneren
T + 32 (0)3 241 08 29