Werken na Hersenletsel

Terugkeren naar de arbeidsmarkt met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is niet evident. In het onderzoeksproject 'Werken na hersenletsel' willen we de slaagkans verhogen voor werkenden en werkzoekenden met een NAH om arbeid (terug) op te pakken en duurzaam vol te houden. 

Arbeids(re)integratie voor personen na een hersenletsel

nah

nah

nah

nah

 

In dit project zetten we in op succesvolle arbeids(re)integratie voor werkenden en werkzoekenden met een NAH. Dat doen we concreet via drie sporen: 

  1. We werken een evidence-based draaiboek uit voor arbeidsgerichte revalidatie in Vlaamse zorginstellingen, met een actieve en centrale rol voor de werkzoekende/werkende met een NAH. We steunen daarvoor op het bio-psycho-sociaal model van het menselijk functioneren (International Classification of Functioning, Disability & Health; WHO, 2001) en brengen randvoorwaarden in kaart voor succesvolle en duurzame arbeids(re)integratie.
  2. We versterken de communicatie tussen zorg- en werkprofessionals, in samenspraak met de werkzoekende/werkende, om de onderlinge samenwerking te optimaliseren. We ontwikkelen hiervoor een tweede draaiboek gebaseerd op ICF en het bijhorende begrippenkader. We gaan na hoe werk- en zorgprofessionals staan tegenover dit begrippenkader, hoe het de informatie-overdracht en onderlinge samenwerking kan optimaliseren en welke minimale en/of cruciale informatie werkprofessionals nodig hebben van de zorgprofessionals. 
  3. We maken de vertaalslag van beide draaiboeken naar zinvolle beleidsaanbevelingen en implementatiestrategieën voor de Vlaamse zorg- en werkprofessionals, waarmee we de duurzaamheid van ons project waarborgen.

In onze nieuwsbrief lichten we onze projectdoelen, onze stuurgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende periode toe.

Lees hier onze nieuwsbrieven:

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief.

Projectmedewerkers

Partners

  • Revalidatiecentrum UZ Gent, Katrien Vermeulen en Prof. dr. Kristine Oostra
  • Hersenletselliga vzw, Heidi Tanghe, Carolien De Prycker en  Lia Le Roy
  • SBS Skill Builders, Saskia Poelmans

In onze adviesgroep participeren zorgprofessionals uit verschillende zorginstellingen, mensen van RIZIV, het Vlaams ministerie van Werk en Sociale Economie, VDAB en gespecialiseerde partners (GTB en GOB).

Vier transnationale partners, allen lid van het Europees Platform voor arbeidsrehabilitatie (EPR), nemen actief deel aan ons project. 
•    Heliomare, Nederland
•    Quest Brain Injury Services, Ierland
•    Centro de Reabilicao Professional de Gaia, CRPG, Portugal
•    University rehabilition institute, URI-Soca, Slovenië

Dit project wordt medegefinancieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid (VCF). 
Bijdrage vanuit ESF: 165.000 euro 
Bijdrage vanuit VCF: 110.000 euro

ESF

Dorien Vandenborre
Onderzoeker Cognitief Functioneren
T + 32 (0)3 241 08 29