Werk met ons samen

We hechten veel belang aan een goede samenwerking met onze partners, scholen, organisaties
en bedrijven om samen onderwijs en praktijkgericht onderzoek vorm en inhoud te geven.

Als professional sta jij met beide voeten op de werkvloer.
Misschien kan kij ook op één of andere manier met Thomas More samenwerken?
Ontdek hier al onze samenwerkingsmogelijkheden
of contacteer ons via alumni@thomasmore.be