In welke corona-kleurcode start Thomas More?

update 16/9/2020 (English version below)

Thomas More start het academiejaar in code geel

De media melden vandaag (woensdag 16 september) dat enkele Vlaamse universiteiten het academiejaar starten in ‘code oranje’. Thomas More houdt zich tot nader order aan de code geel, zoals afgesproken met de overheid. Met de maatregelen die we genomen hebben, kunnen we onze studenten en medewerkers veilig onthalen op onze campussen. We zetten in op een mix van online en on campus onderwijs zodat de circulatie van mensen hoe dan ook beperkt blijft. Met campussen op 9 locaties in de provincie Antwerpen kan de situatie lokaal verschillen. We staan in nauw contact met lokale overheden en het crisiscentrum. Als een stad of gemeente beslist om naar code oranje te gaan, dan doen wij dat op de campus(sen) in kwestie natuurlijk ook.

Wat zijn de maatregelen?

Overal geldt: 1,5 meter afstand, handen ontsmetten, mondmaskerplicht, rechts houden …
We hebben een 80-tal ‘hybride’ leslokalen uitgerust voor tweewegscommunicatie en voorzien daarnaast streaming in aula’s en andere lokalen.
Ook de praktijklokalen, de skillslabs, ateliers en labo’s, zijn aangepakt om in alle veiligheid te kunnen werken.
Op alle campussen zijn circulatieroutes uitgerold en is de signalisatie aangepast.
En wie zich ziek voelt, blijft thuis natuurlijk en contacteert de  huisarts.
Mocht de situatie in welke regio dan ook onverhoopt verergeren, dan zijn we klaar om gepast en snel over te schakelen naar code oranje, de draaiboeken daarvoor liggen klaar.

Veel zal afhangen van ieders bereidheid om de maatregelen te respecteren. Wij doen hierbij dan ook een warme oproep om zorg te dragen voor jezelf en voor elkaar.


Thomas More starts the academic year in code yellow.

Some of the Flemish universities are starting the academic year in "code orange". Thomas More adheres to the yellow code until further notice, as agreed with the government. With the measures we have taken, we will be able to safely welcome our students and employees to our campuses. We are committed to a mix of online and on campus education so that the circulation of people remains limited in any case. With campuses at 9 locations in the province of Antwerp, the situation may differ locally. We are in close contact with local authorities and the crisis center. If a city or municipality decides to switch to code orange, we will of course follow through on the campus(es) in question.

What are the measures?

These measures apply everywhere: 1.5 meters distance, disinfect hands, mouth mask duty, keep to the right ...
We have equipped 80 'hybrid' classrooms for two-way communication and also provide streaming in auditoriums and other rooms.
The practice rooms, skills labs, workshops and labs have also been tackled in order to be able to work in complete safety.
Circulation routes have been rolled out on all campuses and the signage has been adapted.
And if you feel ill, you will of course stay at home and contact your doctor.
In the unlikely event that the situation in any region worsens, we are ready to switch appropriately and quickly to code orange, the plans for this are ready.

Much will depend on everyone's willingness to respect the measures. We want to make a warm appeal to take care of yourself and each other.