Wat is de situatie vanaf 9 juni?

Op 9 juni kondigde de overheid aan dat het academiejaar 21-22 in code groen zal starten als de coronacijfers gunstig blijven evolueren. Wat de huidige examens en de tweede zittijd betreft verandert er niets aan de bestaande regeling. Wel zette de overheid het licht op groen voor proclamaties en infodagen op de campus mits de vereiste protocollen gerespecteerd worden.

Update 09/06/2021 (English version below)

Wat is er beslist voor het huidige academiejaar?

 • De huidige examens en de examens in tweede zit worden georganiseerd volgens de bestaande maatregelen, dus zoals vorig jaar of in januari. 
 • Ook alle andere maatregelen blijven behouden. 
 • Activiteiten zoals proclamaties en infodagen kunnen op de campus doorgaan mits toepassing van de vereiste veiligheidsprotocollen. 

Wat is er beslist voor volgend academiejaar? 

 • Het academiejaar 21-22 start in code groen als de cijfers gunstig blijven evolueren. Zo goed als alle personeelsleden en studenten zullen dan gevaccineerd zijn. 
 • Vanaf half september zijn er dus geen speciale coronamaatregelen meer. 

Betekent dit dat je vanaf september altijd les zal hebben op de campus? 

 • Neen. Tijdens corona hebben we geleerd dat afstandsonderwijs ook voordelen heeft. Online of hybride lessen zijn blijvers.  
 • We starten wel met zoveel mogelijk fysiek onderwijs op de campus om community-vorming en direct persoonlijk contact met docenten en medestudenten te bevorderen. 

Nog even op de tanden bijten dus, afstand houden en voorzichtig blijven en we gaan een fantastische zomer tegemoet met perspectief op een normaal leven en een normaal schooljaar. 

#wearemore

Laat ons elkaar zoveel mogelijk helpen om dit moeilijke academiejaar in schoonheid af te ronden. Dankzij de vaccinaties is er goede hoop dat het leven en het onderwijs straks weer een normaal verloop kennen. Weet dat je er niet alleen voor staat en dat je altijd terecht kan bij je docenten, de studentenbegeleiders en bij je medestudenten. Op het studentenportaal vind je heel wat tips en hulplijnen. Zoek je inspiratie om gewoon iets plezants te doen? Check dan zeker deze handige pagina. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Vragen?

Ben je Thomas More-student en heb je nog concrete vragen? Check dan zeker het studentenportaal of contacteer je opleidingssecretariaat.

Academic year 21-22 starts in code green

The decision has been made. Next academic year we will start in code green. This means that from Monday 20th of September onwards, there will be NO more Covid-19 preventive measures. Flemish Minister of Education Ben Weyts announced this after consulting it with all higher education institutions. One condition: the figures must continue to evolve favourably. In the short term, proclamations and information days are once more possible on campus, if the required safety protocols are respected. All other measures currently in place will remain effective until the start of next academic year.  

 What has been decided for the current academic year?  

 • The current exams and the exams in the second seat will be organised according to the existing measures, so like last year or in January.   
 • All other measures also remain valid
 • Activities such as proclamations and information days can take place on campus if the required safety protocols are respected.  

What has been decided for next academic year?  

 • Academic year 21-22 will start in code green if the figures continue to evolve favourably. Almost all staff and students will have been vaccinated by then.  
 • From mid-September onwards there will be no more Covid-19 preventive measures.  

Does this mean that from September onwards you will ALWAYS have classes on campus?  

 • No. During corona, we learned that distance learning also has advantages. Online or hybrid classes are here to stay.   
 • We will start with as much physical education on campus as possible to promote community development and direct personal contact with teachers and fellow students.  

 So, we have to grit our teeth a bit longer, keep our distance and remain cautious. We are off to a fantastic summer with the prospect of a normal life and a normal school year. 

#wearemore

Let's help each other as much as we can to finish this difficult academic year in beauty. Thanks to the vaccinations, there is good hope that life and education will soon go back to normal. Know that you are not alone and that you can always turn to your teachers, the student counsellors and your fellow students. 

On the student portal  you will find a lot of tips and help lines. Are you looking for inspiration to just do something fun? Then be sure to check out this handy page.

Take care of yourself and each other!

Questions?

Do you have any concrete questions not found in this overview? If so, be sure to check the student portal or to contact your programme administration.