Kwaliteit en deontologie in bemiddeling

Toegepaste Psychologie

Een bemiddelaar is niet alleen een gespreksbegeleider en een dienstverlener, de bemiddelaar geeft ook menselijke bijstand. De combinatie hiervan geeft kleur en kwaliteit aan je bemiddelingsgesprekken. Voor het authentiek uitoefenen van je opdracht als bemiddelaar, volstaat een grondige kennis van de deontologische regels meestal niet.

In deze navorming reflecteren we niet alleen over de deontologische code (en het bemiddelingsprotocol) maar ook over het inbrengen van persoonlijke eigenschappen. We bekijken hoe jij authentiek menselijke bijstand kan bieden. Je wordt uitgenodigd om op zoek te gaan naar de accenten die jij wil leggen in je bemiddelingswerk. Het doel van de navorming is om, binnen de voorgeschreven deontologie, je eigen werkhouding verder vorm te geven en te reflecteren over de kwaliteit die jij als bemiddelaar bieden kan.

De navorming kent de volgende dagindeling; 

 • 09u30 - 10u00 | Deontologie en ethiek
 • 10u00 - 12u30 | Deontologische code bemiddelaars - Bemiddelingsprotocol - Reflectie over persoonlijke invulling van de code
 • PAUZE
 • 13u00 - 15u30 | Authentiek werken als bemiddelaar - Reflectie over persoonlijke kenmerken
 • 15u30 - 16u30 | Toekomstgericht persoonlijke accenten als bemiddelaar 

De erkenning voor deze opleiding door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) is in aanvraag. Bij erkenning zal volgende tekst gelden: Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) ten belope van 6 uur. De FBC verleent tevens aan Thomas More Hogeschool de erkenning als erkend opleidingscentrum door de FBC.

Praktische informatie

Locatie

Trainer

 • Barbara Brandhof, erkend familiaal bemiddelaar.

Doelgroep

 • Erkende familiaal bemiddelaars en bemiddelaars in opleiding.

Praktisch

 • Type vorming | workshop
 • Datum | vrij. 28 okt. 2022
 • Uur | 09u30 – 16u30
 • Groepsgrootte | 10 à 20 deelnemers
 • Prijs | € 150 (incl. broodjeslunch)
 • Inschrijven | Je kan online inschrijven tot vrij. 21 okt. 2022
28
oktober
Vrijdag
09:30
16:30
Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
Fysiek
Prijs
€ 150,00
Stieven Rottier
T + 32 34 321932