Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijzer voor intelligentiemeting bij personen met een verstandelijke beperking

Toegepaste Psychologie

In de praktijk van het psychodiagnostisch onderzoek van cognitieve vaardigheden of intelligentie treedt bij personen met een (zeer) lage intelligentie of verstandelijke beperking (VB) een heikel probleem op: men botst op het bodemeffect van onze klassieke IQ-meting. Om in de IQ-zone lager dan 50-55 verder te kunnen differentiëren reiken we in deze workshop een specifieke psychometrische werkwijze aan die toepasbaar is bij kinderen en volwassenen met een VB. De werkwijze reikt daarbij handvatten aan voor aansluitend handelingsgericht werken in de begeleiding.

Na het volgen van deze workshop kan je concreet aan de slag met de werkwijze ‘Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijzer’ (Magez, De Jonghe & Van Parijs, 2021) om de cognitieve vaardigheden van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen. We lichten toe hoe een IQ lager dan 50-55 metrisch kan benaderd worden met de actueel beschikbare en erkende intelligentietests en rekening houdend met het CHC-gedachtegoed.

Je kan de werkwijze gebruiken bij onderkennende (niveaubepalende en beschrijvende) vragen en bij indicerende vragen. Zo kan je een antwoord krijgen op de vraag of de persoon cognitief functioneert op het niveau van een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking, krijg je zicht op het profiel van brede cognitieve vaardigheden en kan je van daar uit een handelingsgericht advies geven.

In de workshop gaan we met concrete casussen aan de slag.

De vorming is in de eerste plaats bestemd voor psychodiagnostici die vertrouwd zijn met het onderzoek naar verstandelijke beperking zowel bij kinderen als volwassenen. Er wordt de nodige voorkennis omtrent het CHC-model en intelligentiemeting verondersteld.

Praktische informatie

Doelgroep

Psychologisch, pedagogisch en orthopedagogisch geschoolden. CLB-medewerkers

Sprekers

Katrijn Van Parijs, klinisch psycholoog, lector en onderzoeker bij Thomas More, medewerker Psychodiagnostisch Centrum Thomas More, lid CAP vzw

Els Dejonghe, schoolpsycholoog, psycho-pedagogisch consulent in de CLB-sector en provinciaal begeleider voor PVOC Vlaams-Brabant en BHG inzake de doelgroep leerlingen met specifieke noden en interne kwaliteitszorg.

Praktisch

  • Type vorming | workshop
  • Datum | do. 21 april 2022
  • Uur | 09u30 – 12u30 
  • Groepsgrootte | max. 20
  • Prijs | € 50
  • Inschrijven | je kan online inschrijven tot do. 15 april 2022.
21
april
Donderdag
09:30
12:30
Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen