Bemiddeling bij levenseinde

Toegepaste Psychologie

Word je als bemiddelaar soms geconfronteerd met conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde? Bijvoorbeeld conflicten over de verdeling van zorgtaken voor een zorgbehoevend familielid, beslissingen over het levenseinde, onopgeloste kwesties uit het verleden die weer naar boven komen of de organisatie van de uitvaart?

In deze nascholing reiken we jou handvaten aan om hiermee aan de slag te gaan. We gaan dieper in op de volgende onderwerpen; 

 • Dag 1 | Ethiek (lesgever Inge De Boeck): Op de eerste dag schenken we aandacht aan de levensvragen bij het levenseinde en belichten we de spanningsvelden waarmee mensen en hun omgeving in deze levensfase worden geconfronteerd.
 • Dag 2 en dag 3 | Rouwen en sterven (lesgevers Anja Glabeke en Inge De Boeck): Hier wordt twee dagen stilgestaan bij sterfelijkheid, het proces van sterven en rouwen, zowel van de ander als van jezelf. We bekijken hoe je in deze context naar de diepere laag van behoeften kan peilen.
 • Dag 4 | De oudere en conflicten in de zorg (lesgever Tania Demuynck): Tijdens deze dag ligt de focus op de essentiële aspecten van deze levensfase en de actoren die aan de basis liggen van een conflict in de zorg met de bedoeling om het bemiddelingsgericht werken in de zorg te integreren.
 • Dag 5 | Persoonlijke Ontwikkeling (lesgever Ilse Van Roosbroeck): Door het bewust worden van mogelijkheden en belemmeringen binnen het eigen professioneel en persoonlijk potentieel, verfijnen we onze rol als bemiddelaar bij levenseindesituaties. Hierdoor kunnen we ons met meer efficiëntie verbinden en de grenzen bewaken tussen onszelf en de ander om onze taak als neutrale aanwezige vorm te geven.
 • Dag 6 | Vergeving en verzoening (lesgever Inge De Boeck): Tijdens deze laatste dag staan we stil bij het verschil tussen vergeving en verzoening alsook bij een aantal misvattingen over vergeving en begrip opbrengen.

Elke dag omvat 6 uur nascholing, een pauze in de voor- en namiddag van telkens van 15 minuten en voor de lunch wordt 1 uur voorzien. Er komt elke dag zowel theorie als praktijk aan bod. Om je voldoende kansen te geven op het verkrijgen van feedback, worden er op dag 3 en dag 6 telkens voor een halve dag extra praktijkbegeleiders ingezet.

De erkenning voor deze opleiding door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) is in aanvraag. Bij erkenning zal volgende tekst gelden: Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) ten belope van 6 x 6 lesuren. De FBC verleent tevens aan Thomas More Hogeschool de erkenning als erkend opleidingscentrum door de FBC.

Praktische informatie

Locatie

 Lesgevers (allen verbonden aan ConnFinity vzw)

 • Inge De Boeck, erkend bemiddelaar en oprichter van ConnFinity vzw, met als specialisatie bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde.
 • Anja Glabeke, erkend bemiddelaar en juriste. Ze heeft sinds tien jaar een eigen praktijk, Iza-men, waar ze mensen begeleidt als coach in persoonlijke groei en rouw- en stervenszorg.
 • Tania Demuynck, hoofdverpleegkundige en erkend bemiddelaar met een eigen praktijk, Tandem, met specialisatie in ethische dilemma's die met sterven te maken hebben.  
 • Ilse Van Roosbroeck, logopedist, coach/counselor, erkend familiaal bemiddelaar, moderator, acteur en trainer. In haar praktijk, Koromiro, geeft zij begeleiding in innerlijk leider- en ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling, communicatiestijl en kwaliteitsbeleving in relaties.

Doelgroep

 • Erkende bemiddelaars en mensen die met succes een basisopleiding bemiddeling hebben gevolgd. 

Praktisch

 • Type vorming | reeks van 6 opleidingsdagen, telkens op een vrijdag
 • Data | 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december en 22 december 2023
 • Uur | telkens van 09u30 tot 17u00
 • Groepsgrootte | min. 10 – max. 20 deelnemers  
 • Prijs | € 900 (incl. broodjeslunch)
 • Inschrijven | je kan online inschrijven tot vrij. 6 oktober 2023  

Deze vorming is erkend voor KMO-portefeuille onder het thema Beroepsspecifieke competenties. Zie de VLAIO databank.

KMO

 

 

13
oktober
-
22
december
Vrijdag
-
Vrijdag
Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
Fysiek
Prijs
€ 900,00