Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Wat is het Vlaams opleidingsverlof?

Het Vlaams opleidingsverlof kan je omschrijven als het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Voldoe je aan alle voorwaarden, dan heb je recht op Vlaams opleidingsverlof. Je werkgever kan dit niet weigeren, maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Hij kan zich wel verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid van een bepaald aantal werknemers in zijn bedrijf. De planning van het verlof moet daarom in overleg met je werkgever gebeuren.

Tijdens het opleidingsverlof ben je beschermd tegen ontslag en heb je recht op je gewone loon, eventueel begrensd.

En wat met betaald educatief verlof?

Als je in het academiejaar 2020-2021 voor een bepaalde opleiding gebruik maakte van betaald educatief verlof, kan je diezelfde opleiding voortzetten met betaald educatief verlof (volgens de administratieve regels van betaald educatief verlof, dus onder meer met papieren attesten van inschrijving en aanwezigheid in de lessen), tot en met december 2023.  Voor een opleiding waarvoor je in dat academiejaar jaar al  betaald educatief verlof hebt opgenomen, kun je dus kiezen om niet over te stappen naar het systeem van het Vlaams opleidingsverlof.

Wie komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof?

Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams gewest.

Op hoeveel uren opleidingsverlof heb je recht?

Voor elk studiepunt krijg je als bachelorstudent 4 uur opleidingsverlof. Graduaatsstudenten hebben recht op 6 uur per studiepunt. Volg je een opleiding die niet in studiepunten wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld sommige permanente vormingen, dan telt het aantal uren van de opleiding.

Per academiejaar kan je maximum 125 uren opleidingsverlof opnemen. Werk je deeltijds (minstens 50%), dan wordt dit maximum herleid in verhouding tot je tewerkstellingspercentage.

Welke opleidingen komen in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof?

Een opleiding met minimaal 3 studiepunten of minstens 32 contacturen per academiejaar komt in aanmerking voor VOV. Voor Thomas More komen alle graduaats- en bacheloropleidingen in aanmerking, alsook verschillende postgraduaatsopleidingen en navormingsactiviteiten.

De lijst van erkende opleidingen vind je terug in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Deze databank wordt momenteel nog aangevuld naar aanleiding van recente erkenningen.

Hoe vraag je je Vlaams opleidingsverlof aan?

Vlaams opleidingsverlof aanvragen in 5 stappen:

 1. Kijk na in de opleidingsdatabank of de opleiding die je wil volgen recht geeft op Vlaams opleidingsverlof. Opgelet, deze databank wordt momenteel nog aangevuld naar aanleiding van recente erkenningen.
   
 2. Voor 31 oktober 2022 moet je je werkgever een aantal gegevens over je inschrijving bezorgen (of binnen de 15 dagen na je inschrijving als je pas na 31 oktober inschrijft):
  • je inschrijvingsattest kan je na je inschrijving via KU Loket aanvragen. Bezorg dit zo vlug mogelijk aan je werkgever.
  • na goedkeuring van je ISP kan je via KU Loket  een inschrijvingsattest mét studiepunten aanvragen. Bezorg ook dit attest zo snel mogelijk aan je werkgever.
  • je rijksregisternummer vind je op je persoonlijke identiteitskaart.
  • het ondernemingsnummer van Thomas More
   • het ondernemingsnummer van Thomas More Kempen is 0409.667.028 (campussen Geel, Herentals, Lier, Turnhout en Vorselaar)
   • het ondernemingsnummer van Thomas More Mechelen-Antwerpen is 0455.411.733 (campussen Antwerpen, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver)
  • de begin- en einddatum van je examens vind je in KU Loket.
 3. Bereken samen met je werkgever het aantal uren Vlaams opleidingsverlof en plan dit in. Dat kan vanaf de dag vóór de start van de opleiding tot en met twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.
   
 4. Volg de opleiding nauwgezet. Wanneer je opleiding een examen voorziet, ben je verplicht hieraan deel te nemen. Voor vakken met twee examenkansen per academiejaar moet je aan minstens één van de twee examens deelnemen. Doe je dat niet en heb je geen wettige reden voor je niet-deelname, dan krijg je als sanctie een vermindering van het  recht op opleidingsverlof het volgende academiejaar.
  Of je deelgenomen hebt aan de examens moet je als student niet zelf bewijzen; de onderwijsinstellingen geven deze info door in DHO (de Databank Hoger Onderwijs), of in het WSE loket (voor permanente vormingen). 
  Slaag je niet voor een bepaald vak, dan kun je het volgende academiejaar opnieuw opleidingsverlof krijgen voor dat vak. In geval van overmacht kan dat zelfs voor een derde inschrijving.
  Volg je een navorming, dan mag je niet meer dan 10% van de contacturen ongewettigd afwezig zijn en moet je deelnemen aan de eindbeoordeling als die voorzien is. Voor meer details over deze nauwgezetheid, kan je art. 27 van het Besluit Vlaamse Regering raadplegen.