Toelatingsvoorwaarden educatieve graduaatsopleidingen

Je kunt je inschrijven voor een educatieve graduaatsopleiding als je voldoet aan drie voorwaarden: een diplomavoorwaarde, een nuttige werkervaring en een taalvoorwaarde. 
We starten met een intakegesprek zodat we het juiste traject voor jou kunnen aanreiken. 
Meer info voor het aanvragen van een intakegesprek kan via: trajecten.egoveb.geel@thomasmore.be

Diplomavoorwaarden

Diploma's uit België

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is;
 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Nuttige werkervaring

Dit houdt in dat je:

 • Beschikt over drie jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied van jouw behaalde diploma.
 • Beschikt over vijf jaar aantoonbare ervaring in een ander vakgebied dan het vakgebied van jouw diploma.

Om je beroepservaring te laten goedkeuren en aldus je startbekwaamheid te verwerven dien je dit aan te tonen in een intakegesprek. 

Toelatingsproef

Indien je niet voldoet aan de diplomavoorwaarde om deel te nemen aan een graduaatsopleiding, kun je een toelatingsproef afnemen die toegang kan geven tot de educatieve graduaatsopleiding.
Inschrijven kan via www.toelatingsonderzoek.be. Je kan er de gewenste datum en gewenste locatie selecteren. Het maakt niet uit op welke hogeschool je de toelatingsproef voor graduaatsopleidingen aflegt. Deze proef is Vlaanderenbreed dezelfde. Indien je slaagt voor de toelatingsproef, kan je met het toelatingsattest in alle Vlaamse hogescholen inschrijven. Op de website kan je ook een informatiebundel downloaden. Neem deze zeker grondig door voor het afleggen van de proef.