Thomas More schakelt over naar code oranje

update 13/10/2020 (English version below)

Thomas More schakelt over naar code oranje

Vanaf maandag 19 oktober zullen we op alle campussen en lesplaatsen van Thomas More onze organisatie aanpassen volgens code oranje. 

Waarom code oranje?

Met deze beslissing willen we ons steentje bijdragen aan het beperken van de verspreiding van het virus.  Dankzij de opstart in code geel en in een mix van online en on campus hebben studenten en docenten elkaar live kunnen ontmoeten, en dat is cruciaal bij de opstart van het academiejaar. Dat live contact op de campus blijft mogelijk maar wordt beperkter in code oranje. Vooral de circulatie op de campus, het pendelen en de sociale contacten tussen de lessen zorgen voor risico’s. Ondanks alle preventieve maatregelen stijgt ook bij ons, zowel bij medewerkers als studenten, het aantal besmettingen.

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle op en zetten deze week alvast stewards in om erop toe te zien dat de veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk worden opgevolgd. 

Studenten vinden de nieuwe richtlijnen op het studentenportaal.

Waarom pas vanaf maandag?

De planningsdienst heeft enkele dagen nodig om uurroosters en campusbezetting aan te passen aan dit scenario.

De overschakeling naar code oranje vraagt alweer een inspanning van ons allen. Hopelijk kunnen we met dit scenario erger voorkomen. Samen zullen we de komende maanden moeten blijven zoeken naar het best mogelijke evenwicht tussen kansen geven aan studenten en collega’s en de bescherming van wie kwetsbaar is. Zorg goed voor jezelf en anderen. Hou contact met elkaar, meer dan ooit.

Vragen?

Ben je Thomas More-student en heb je nog concrete vragen? Check dan zeker het studentenportaal of contacteer je opleidingssecretariaat.

 


Thomas More switches to code orange

Starting Monday, 19 October, we will switch to code orange on all Thomas More campuses and teaching sites. 

Why code orange?

With this decision, we are trying to do our part in limiting the spread of the virus. After all we have noticed that it is mainly the circulation on campus, commuting to and from campus and the social contacts between lessons that present risks. In spite of all the preventive measures, the number of infections is also on the rise, both among staff and students.

We are fully committed to our responsibility to society and will already be deploying stewards. They will see to it that the safety measures are followed as closely as possible and that people are made aware of social distancing rules, compulsory wearing of face masks and so on. 

Starting next Monday, we will implement the ‘code orange’ measures. Thomas More-es find the new guidelines on the student portal.

Why only starting next Monday?

The planning department needs a few days to adapt the timetables and campus occupancy to this schedule

The switch to code orange requires yet another great effort from all of us. Hopefully, with this scenario we can avoid a more serious situation. Together, in the coming months, we will have to continue looking for the best possible balance between providing opportunities to students and colleagues and protecting those who are vulnerable.
Take good care of yourself and others. Keep in touch with and support each other, now more than ever.

Questions?

Do you have any concrete questions not found in this overview? If so, be sure to check the student portal or to contact your programme administration.