Veelgestelde vragen over werken en studeren

Wat houdt dat in, een traject voor 'werken & studeren'? 

Een ‘werken & studeren’ traject is specifiek ontworpen om je graduaats- of bachelordiploma te behalen in combinatie met je werk of een andere substantiële tijdsbesteding, zoals je gezin of je topsportcarrière. Je herkent ze aan het label  ‘werken & studeren’. De meeste trajecten hebben één weekdag als vaste lesdag (deeltijds dagonderwijs), maar er zijn er ook met  avond/weekend onderwijs  of volledig in afstandsonderwijs. Alles tot doel om tegemoet te komen aan de flexibiliteitsnoden van een werkende student!  Naast onze graduaten en bachelors hebben we ook banaba’s en postgraduaten die je kan combineren met werken. 

wes

Welk concept hanteert Thomas More voor trajecten voor werken & studeren? 

Doordachte mix van on en off campus, met sterke coaching en een levendige community. Dat zijn onze uitgangspunten!  

Hoe doen we dat? In de trajecten voor werken & studeren houden we de contactmomenten beperkt tot een verantwoord minimum. Je komt alleen naar de campus voor persoonlijk contact met ervaren docenten en studenten zoals jij, die ook met één voet in de praktijk staan. Sommige opleidingen voorzien deeltijds dagonderwijs (bv. één vaste dag per week), andere hebben weekend- en/of avondonderwijs, nog andere opleidingen zijn volledig op afstand te volgen.  

Daarnaast studeer je voor een groot stuk op afstand en blijf je online en digitaal verbonden met je opleiding. Cursussen, lessen, opdrachten en andere leermaterialen worden gestructureerd aangeboden op ons leerplatform. Je bereidt jezelf op eigen tempo voor op de evaluatiemomenten. Weet dus dat je voor dit soort traject een sterk staaltje van zelfdiscipline en zelfsturing aan de dag moet leggen! Maar geen nood, we overbruggen de afstand en wakkeren je motivatie aan met sterke coaching en een levendige community.   

Ook voor evaluatie geldt die doordachte mix van fysiek samen en online. Opdrachten, verslagen en andere schriftelijke vormen van rapportering gebeuren hoofdzakelijk digitaal. Praktijktoetsen, mondelinge en schriftelijke examens vinden in sommige opleidingen on campus plaats en gebeuren in andere gevallen ook digitaal. Ook hier plannen we zoveel mogelijk op de vaste weekdag. 

Levert het traject dat ik volg via werken & studeren een volwaardig diploma op?  

Jazeker. Het diploma dat je behaalt via een traject van werken & studeren, is volledig hetzelfde als dat van het voltijdse traject voor de betrokken opleiding.  

Heeft elke opleiding aan Thomas More een 'werken & studeren' traject? 

Nog niet. We lanceren jaarlijks nieuwe trajecten voor 'werken & studeren' op de website. 

Maar in principe kan je eender welke opleiding volgen in een geïndividualiseerd traject waarbij je gedeeltelijk aansluit bij het gewone dagonderwijs  en je opleiding over een langere periode spreidt. De uurroosters en het studiemateriaal zijn dan niet aangepast, bv. de lessen zijn niet gebundeld op een bepaalde weekdag of het cursusmateriaal is niet ontworpen om zelfstandig vanop een afstand te verwerken. Met een statuut van werkstudent kan je wel ‘redelijke aanpassingen’ of ‘faciliteiten’ vragen aan de opleiding, zoals examenspreiding. 

Duurt een studie via een traject van werken & studeren even lang als via een reguliere opleiding? 

Meestal niet. In de regel doe je er langer over. Een graduaatsopleiding via dagonderwijs duurt twee jaar, via avondonderwijs drie jaar. De meeste bacheloropleidingen duren drie jaar, de meeste bachelortrajecten voor werken & studeren vier jaar. Het modeltraject wordt net gespreid over langere tijd om de combinatie met werken mogelijk te maken.  

Voor sommige opleidingen is er een verkort traject dat ook het label ‘werken & studeren’ heeft. Voor verkorte trajecten kan je enkel inschrijven  als je al een aanverwantdiploma hebt. 
Sowieso krijg je in gelijk welke opleiding vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC’s) en kwalificaties (EVK’s) die je traject kunnen verkorten.

Op welke tijdsinvestering moet ik rekenen en hoeveel kan ik dus blijven werken? 

Het aantal studiepunten dat je opneemt, geeft de tijdsbesteding aan. Per studiepunt reken je tussen 25 en 30 uur studietijd. Welke consequentie dit heeft voor je werksituatie, verschilt naargelang het type opleiding dat je volgt. Volg je een traject met een vaste lesdag per week, dan beperk je je job best tot maximum vier dagen per week. Volg je een volledig traject in afstandsonderwijs, is je situatie iets flexibeler. Hoe dit in jouw situatie kan werken, bespreken we in een intakegesprek. Wat vast staat, is dat de combinatie best veeleisend is! 

Waar vind ik mijn cursussen en andere studiematerialen?  

Na je inschrijving krijg je toegang tot het digitale leerplatform Canvas en tot het studentenportaal. Langs deze kanalen krijg je niet alleen informatie over elk opleidingsonderdeel waarvoor je bent ingeschreven, maar ze verzamelen voor jou ook al de leermaterialen die nodig zijn voor je opleiding. Voor een aantal opleidingsonderdelen is het nodig om handboeken, naslagwerken of andere materialen aan te kopen. Je kan online via de Thomas More-webshop bestellen en thuis laten bezorgen.  

Kunnen alleen werkenden inschrijven in een traject voor werken & studeren? 

Neen, ook als niet-werkende kan je inschrijven voor een traject voor werken & studeren. Ook wie bv. een gezin heeft uitgebouwd en nu terug wil gaan werken of een topsporter die veel in zijn carrière investeert, is welkom. Omdat deze trajecten een grote mate aan zelfsturing vragen, rekenen we wel op werk- of levenservaring. Maturiteit zeg maar, die niet altijd in jaren te meten is. Het is belangrijk dat je in het voor jou meest geschikte traject terechtkomt. Daarom doen we bij de start een intakegesprek.   

Kan ik starten in een traject voor werken & studeren als ik geen diploma Secundair Onderwijs heb behaald?  

Voor de trajecten voor werken & studeren gelden de toelatingsvoorwaarden die ook voor andere studenten gelden.

Bijzondere toelatingsprocedure voor bacheloropleidingen 

Als je niet beschikt over het vereiste diploma, kan je eventueel toegelaten worden tot een bacheloropleiding via een bijzondere toelatingsprocedure. Je komt in aanmerking voor deze procedure als je op 31 december van het eerstvolgende academiejaar de leeftijd van 21 jaar hebt bereikt. Hier vind je meer info en kan je aanmelden. 

Bijzondere toelatingsprocedure voor graduaatsopleidingen 

Als je minder dan 3 jaar geleden het getuigschrift behaalde van 6BSO (tweede jaar van de derde graad) of als je om een andere reden niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, dan kun je via de bijzondere toelatingsprocedure toelating vragen. 

Is studeren duur?  

Het maakt niet uit of je nu 18 bent of 45 jaar bent. Ook als je werkt of werkloos bent, kan je in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid. Onze Dienst voor Studentenvoorzieningen (Stuvo) helpt je hier graag in verder! Zo kan Stuvo een informatieve berekening doen en je een voorschot uitbetalen.  

Heb je het financieel moeilijk, dan kan je een beroep doen op financiële tegemoetkomingen.  

Welke financiële tegemoetkomingen bestaan er voor werknemers?  

Vlaams opleidingsverlof 

Als je minstens 50% tewerkgesteld bent in de privésector Vlaams Gewest, kom je in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Onze opleidingen zijn daarvoor erkend; je vindt ze in de opleidingsdatabank Vlaanderen.  

Het verlof geldt voor maximum 125 uren per academiejaar bij een voltijdse betrekking. Voor hogeschoolstudenten vraagt de overheid geen registratie van aanwezigheden, maar men stelt wel als voorwaarde dat je deelneemt aan de eindbeoordelingen, examens maar bv. ook bachelorproef.  

Meer informatie vind je hier. Meld aan Thomas More dat je Vlaams opleidingsverlof aanvraagt en bezorg het inschrijvingsbewijs van Thomas More aan je werkgever.  

Opleidingscheques 

Werk je en heb je nog geen diploma secundair of hoger onderwijs, dan kan je opleidingscheques aanvragen. Per kalenderjaar bedraagt de tegemoetkoming 250 euro. De Vlaamse overheid betaalt ook de helft van je studiegeld en cursusmateriaal.  

Je vraagt de opleidingscheques zelf aan via ‘Mijn Loopbaan’, maar eerst moet je weten wat je studiegeld is. Breng het attest binnen bij de studentenadministratie ten laatste twee maanden na inschrijving. 

Uitkering behouden 

Ben je werkloos, dan kan je je uitkering behouden terwijl je studeert. Informeer bij VDAB over de procedure.  

Je dient zelf een aanvraag in via ‘Mijn Loopbaan’, VDAB beslist hierover. Leg je individueel studieprogramma (ISP) vast en dan krijg je van de studentenadministratie een opleidingsattest. 

Heb ik recht op tijdskrediet?  

Als je in de privé- of non-profitsector werkt, kan je je loopbaan onderbreken om (opnieuw) te gaan studeren door tijdskrediet op te nemen. Een (erkende) opleiding volgen is een geldig ‘motief’ om tijdskrediet op te nemen. Je moet ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten per jaar of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden. Bovendien moet je minstens 2 jaar bij dezelfde werkgever werken (tenzij het tijdskrediet volgt op ouderschapsverlof). Zowel voltijds als deeltijds (1/2 of 1/5) tijdskrediet zijn mogelijk. De duur is beperkt tot maximaal 36 maanden. 

Tijdskrediet is geen absoluut recht. Als het bedrijf waar je werkt maximum 10 werknemers telt, heb je toestemming van je werkgever nodig. Telt het bedrijf meer dan 10 werknemers, dan is tijdskrediet wel een recht, maar kan je werkgever in bepaalde gevallen de begindatum van het tijdskrediet uitstellen. 

Als je tijdskrediet opneemt, kan je een maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA aanvragen. In sommige gevallen betaalt de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie bovenop de uitkering. Toch ben je, als je tijdskrediet wil opnemen, het best bereid om tijdelijk minder te verdienen. 

Tijdskrediet vraag je aan bij je werkgever en een onderbrekingsuitkering bij de RVA. Voor de uitkering gelden bijkomende toekenningsvoorwaarden. De specifieke aanvraagprocedures, formulieren en deadlines vind je op de website van de RVA. 

Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb?  

Klik door naar de informatiepagina van je gekozen traject voor werken & studeren en je vindt onderaan steeds de naam en het mailadres van de coördinator en/of trajectbegeleider.