Veelgestelde vragen over OKOT-trajecten

Wat betekent OKOT? 

OKOT staat voor OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject. OKOT-trajecten zijn graduaats- of bacheloropleidingen die erkend zijn door de VDAB. Ze leiden op tot knelpuntberoepen.

Wat zijn de voordelen?

Als je werkzoekende bent en deze opleiding past in je traject naar de arbeidsmarkt, kan je via een VDAB-opleidingscontract studeren. Je behoudt dan je uitkering en krijgt vrijstelling van de arbeidsmarkt. Meer nog, de VDAB betaalt je inschrijvingsgeld en leermateriaal. Je komt ook in aanmerking voor vergoedingen, zoals een verplaatsingsvergoeding en terugbetaling van kosten van kinderopvang. 

Wie komt in aanmerking voor een OKOT-traject?

Werkzoekenden komen in aanmerking als ze een diploma secundair onderwijs hebben en minstens twee jaar van de schoolbanken zijn. Specifieke onderwijsvoorwaarden vind je op de website van de VDAB. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je bij Thomas More via de bijzondere toelatingsprocedure toelating vragen (graduaten - bachelors).

Wie zich wil inschrijven voor een OKOT-VDAB traject heeft eerst een loopbaangesprek met een VDAB-bemiddelaar. Als de bemiddelaar positief oordeelt (en je voldoet aan de andere voorwaarden), kan je de opleiding starten.

Meer informatie? Neem eens een kijkje in de website van VDAB.  

Kan je elke opleiding aan Thomas More volgen in OKOT-traject? 

Neen. Enkel opleidingen die opleiden tot een knelpuntberoep worden erkend als OKOT-traject. De VDAB beslist op basis van regionale analyses van de arbeidsmarkt. Ben je werkzoekend en wil je een opleiding volgen die niet in de lijst staat? Dan kan je met een aparte aanvraag ook een vrijstelling van beschikbaarheid van de arbeidsmarkt bekomen. 

Moet ik verplicht aanwezig zijn als ik een OKOT-traject volg?

Ja, als je een OKOT-traject volgt, ben je verplicht aanwezig te zijn in de lessen en deel te nemen aan de evaluatiemomenten. Dat is een voorwaarde die de VDAB stelt om je opleiding te financieren.

Kan ik starten in een OKOT-traject als ik geen diploma Secundair Onderwijs hebt behaald? 

Voor de OKOT-trajecten gelden de toelatingsvoorwaarden die ook voor andere studenten gelden. Die vind je hier

Bijzondere toelatingsprocedure voor bacheloropleidingen

Als je niet beschikt over het vereiste diploma, kan je eventueel toegelaten worden tot een bacheloropleiding via een bijzondere toelatingsprocedure. Je komt in aanmerking voor deze procedure als je op 31 december van het eerstvolgende academiejaar de leeftijd van 21 jaar hebt bereikt. Hier vind je meer info en kan je aanmelden.

Bijzondere toelatingsprocedure voor graduaatsopleidingen

Als je minder dan 3 jaar geleden het getuigschrift behaalde van 6BSO (tweede jaar van de derde graad) of als je om een andere reden niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, dan kun je via de bijzondere toelatingsprocedure toelating vragen. Hier vind je meer info en kan je aanmelden.

Kom ik als OKOT-student in aanmerking voor het statuut van werkstudent?

Ja, dat klinkt wat tegenstrijdig, maar als werkzoekende kan je ook onder de definitie van werkstudent vallen. Je bent immers officieel een werkstudent als je voldoet aan volgende criteria:

  • je bent in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in dienstverband van ten minste 80 uren per maand, of van een bewijs van tewerkstelling voor minstens de helft van wat in jouw arbeidssector gebruikelijk is of je bent zelfstandige in hoofdberoep of
  • je bent in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigd werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgesteld traject naar werk (VDAB) en
  • je bent nog niet in het bezit van een masterdiploma of een tweede cyclusdiploma (of gelijkgesteld diploma: licentiaatsdiploma of diploma hoger onderwijs van het lange type).

Werk je niet of minder dan 80 uur per maand / minder dan de helft van het gebruikelijke in je arbeidssector, ben je vrijgesteld van arbeidsmarkt door de RVA of zelfstandige in bijberoep of heb je al een masterdiploma (of gelijkgesteld), dan kan je dus niet het statuut van werkstudent verkrijgen. Je bent daarmee niet uitgesloten van inschrijving voor een traject van werken & studeren, maar kan geen beroep doen op faciliteiten.

Ben je wel werkstudent, vul dan zeker het formulier ‘Verklaring van de student i.v.m. het statuut van werkstudent’ in. Dat geeft je recht op faciliteiten voor examens, stages en opdrachten. Ook voor de hogeschool is het belangrijk te weten welke studenten voldoen aan de criteria van werkstudent.

Welke faciliteiten zijn er voor werkstudenten?

Werkstudenten kunnen een aanvraag doen voor faciliteiten. Het kan gaan om het verplaatsen van examens en stages, een vervangingsopdracht voor permanente evaluatie, … We bekijken per student wat er nodig en mogelijk is.

Om een beroep te doen op faciliteiten, vul je een online aanvraagformulier in (https://www.thomasmore.be/studenten/studeren-en-werken) . Vervolgens neemt de zorgcoördinator contact op met jou om je vraag te bespreken en formuleert een advies. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van faciliteiten en communiceert hierover met jou.

Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb? 

Klik door naar de informatiepagina van je gekozen OKOT-traject en je vindt onderaan steeds de naam en het mailadres van de opleidingsmanager, coördinator en/of trajectbegeleider.

Voor niet-opleidingsgebonden vragen kan je terecht bij onze collega’s van Studentenvoorzieningen. We vinden het fijn dat je contact opneemt en helpen je graag verder!