Studiekost

Wat kost studeren aan Thomas More voor academiejaar 2023 - 2024?
(De studiekosten van huidig academiejaar 2022-2023 vind je helemaal onderaan.)

Bekijk de studiekost (het studiegeld dat je betaalt bij inschrijving + andere studiekosten) voor:

1. Bachelors en graduaten
2. Bachelor-na-bachelors
3. Postgraduaten
4. Engelstalige postgraduaten
5. Buitenlandse studenten (niet-EER)
5. Internationale studenten in Nederlandstalige bacheloropleidingen
6. Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen
7. Ontoereikend leerkrediet

Meer info over:

Centen voor studenten (afspraak maken voor individuele berekening van eventuele toelagen en financiële ondersteuning door Thomas More, vervoerskosten, eten & drinken, sport & cultuur, ...) 
Betalen van het studiegeld en gespreid betalen - Verminderd studiegeld - Terugbetaling bij uitschrijving
Opleidingscheques - KMO portefeuille - Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Bachelors en graduaten

Je schrijft je steeds in voor een bepaald type contract:

  • een diplomacontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift (bijvoorbeeld je bachelor- of graduaatsdiploma); 
  • een creditcontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen;
  • een examencontract met het oog op het behalen van een diploma (een diploma-examencontract) of een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen (een credit-examencontract).

Studiegeld voor diploma- en creditcontracten 

 studiegeld standaard-opleiding (60 studiepunten)waarvan vast deel*waarvan variabel deel+ laptop
(afhankelijk van je opleiding)
+ boeken en cursussen
(afhankelijk van je opleiding)
Niet-beursstudent€ 1092,1€ 282,1€ 13,5 per studiepunt  
Bijna-beursstudent€ 576,1€ 282,1€ 4,9 per studiepunt  
Beurstariefstudent€ 128,8€ 128,8/  

* het vast deel moet per academiejaar betaald worden, ook bij inschrijving in februari

Wil je een volledig beeld? Denk dan ook nog aan eventuele kosten voor studiereizen, vervoer, je kot, eten en drinken, sport en cultuur...
Bekijk hier een voorbeeld. 

Studiegeld voor Examencontracten

Het studiegeld bestaat uit een vast deel van €128,8 en een variabel deel van €4,9 per studiepunt. Bovenop het studiegeld wordt een bedrag van €50 aangerekend voor het gebruik van onze digitale leeromgeving. Een student heeft bij een examencontract enkel recht op het afleggen van examens en kan geen beroep doen op de ondersteunende diensten van Thomas More. In de programmagids wordt vermeld welke opleidingsonderdelen niet kunnen worden gevolgd onder de vorm van een examencontract.

Bachelor-na-bachelors

 studiegeld vast deelstudiegeld variabel deel+ laptop
(afhankelijk van je opleiding)
+ boeken en cursussen
(afhankelijk van je opleiding)
Interessegebieden People & Health en Education€ 282,1€ 13,5 per studiepunt  
Overige€ 564,2€ 27 per studiepunt  

Postgraduaten

Het studiegeld voor postgraduaten verschilt per opleiding. Op de pagina van het postgraduaat zelf, vind je het inschrijvingsgeld telkens terug.

Studiegelden voor Engelstalige postgraduaten

  • African Business Studies | EER: € 1990 / Niet-EER: € 3300
  • International Teacher | EER: € 1990 / Niet-EER: € 3300
  • Space & Service Design | EER: € 1900 (met beurs), € 2900 (zonder beurs) / Niet-EER: € 3800 (zonder beurs)

Studiegeld voor buitenlandse studenten (niet-EER)

Voor de studenten die niet onder 1 van de 9 categorieën vallen van art.II.215 Codex Hoger Onderwijs kan het instellingsbestuur vrij en op gemotiveerde wijze het studiegeld bepalen.
Het studiegeld voor de niet-EER studenten wordt vastgesteld vanuit de motivatie om een netto-financiering over te houden gelijk aan de financiering die we voor de EER studenten ontvangen van de Vlaamse overheid.

 studiegeld standaardopleiding (60
studiepunten)
studiegeld vast deel*studiegeld variabel deel
Student zonder beurs€ 9000€ 4500€ 75 per studiepunten
Student met beurs€ 7200€ 4500

€ 75 x 30 studiepunten

€ 15 x 30 studiepunten


Aan volgende studenten wordt evenwel geen verhoogd studiegeld gevraagd:

  • studenten die in 2015-2016 reeds ingeschreven waren in een bacheloropleiding aan Thomas More en die op basis van eerdere bepalingen geen verhoogd studiegeld dienden te betalen;
  • studenten die voor september 2023 reeds ingeschreven waren in een bacheloropleiding aan Thomas More kunnen de opleiding waarvoor ze ingeschreven waren afmaken op basis van de studiegelden die geldig waren in het academiejaar 2022-2023.
  • studenten die hun diploma secundair onderwijs in België hebben behaald.
  • Studenten die een verhoogd studiegeld verschuldigd zijn, kunnen een korting (waiver) ontvangen op basis van hun studieresultaten. 

Internationale studenten in Nederlandstalige bacheloropleidingen

Het studiegeld voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte die in België verblijven omwille van hun studie en zich inschrijven in een Nederlandstalige opleiding bestaat uit een vast deel van €900 en een variabel deel van €47,5 per studiepunt.

Studiegeld voor studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen

Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een
creditcontract voor maximaal 10 studiepunten ingeschreven zijn in het hoger
onderwijs, betalen € 64,40.

Studiegeld bij ontoereikend leerkrediet

Per studiepunt waarvoor geen leerkrediet beschikbaar is kan aan een nietbeurstariefstudent bijkomend inschrijvinggeld gevraagd worden van € 13,50
per studiepunt.

De beurstariefstudenten en bijna-beursstudenten vallen niet onder deze
regeling. Bij een ontoereikend leerkrediet kan aan een beurstariefstudent of
een bijna-beursstudent geen verhoogd studiegeld gevraagd worden. Ook kan
geen bijkomend studiegeld gevraagd worden voor de inschrijving van een
student in een educatieve bacheloropleiding als deze student al in het bezit is
van een bachelordiploma en in een educatieve masteropleiding als een
student al in het bezit is van een masterdiploma

De studiekosten van huidig academiejaar 2022-2023 vind je hier terug.