Uitschrijven

Hoe kan ik me uitschrijven?

Je kan je enkel schriftelijk uitschrijven. Je kan dit doen door:

De datum van ontvangst van de mail/ formulier geldt als referentiedatum van je uitschrijving.
Een mondelinge verklaring (bv. via de telefoon) geldt dus niet als bewijs van uitschrijving.

Niet deelnemen aan de lessen wordt niet gezien als uitgeschreven zijn.

Terugbetaling bij uitschrijving

Als je je studie aan Thomas More stopt, betalen we eventueel een deel van het studiegeld terug:

 • na de start van het academiejaar krijg je de vaste kost in geen enkel geval terugbetaald: niet als niet-beursstudent of bijna-beursstudent en niet als beursstudent 
 • bij een uitschrijving in het eerste semester (ook van toepassing bij wijzigingen van het ISP: wijziging van afstudeerrichting, onderwijsvak, heroriëntering, ...)
  • binnen de 4 weken na inschrijvingsdatum of startdatum van het academiejaar, krijg je het variabel deel volledig terugbetaald
  • binnen de 8 weken na inschrijvingsdatum of startdatum van het academiejaar, krijg je nog maar de helft van het variabel deel terugbetaald van
   • de opleidingsonderdelen van het eerste semester en
   • de opleidingsonderdelen die over het hele jaar worden georganiseerd
  • het variabel deel van de opleidingsonderdelen van het tweede semester wordt steeds volledig terugbetaald
 • bij een uitschrijving in het tweede semester (ook van toepassing bij wijzigingen van het ISP: wijziging van afstudeerrichting, onderwijsvak, heroriëntering, ...)
  • het variabel deel van opleidingsonderdelen die over het hele jaar worden georganiseerd, wordt niet terugbetaald
  • binnen de 4 weken na inschrijvingsdatum of de startdatum van het tweede semester, krijg je het variabel deel van het tweede semester volledig terugbetaald
  • binnen de 8 weken na inschrijvingsdatum of de startdatum van het tweede semester, krijg je nog maar de helft van het variabel deel van het tweede semester terugbetaald
  • schrijf je uit na 8 weken na de start van het tweede semester, krijg je niets meer terugbetaald

Bij stopzetting van een postgraduaatsopleiding wordt het studiegeld niet terugbetaald.

Leerkrediet

Indien je alle examens van een opleidingsonderdeel hebt afgelegd, dan krijg je het leerkrediet van dat opleidingsonderdeel terug als je geslaagd was. Was je niet geslaagd, dan verlies je dat leerkrediet. 

Voor de opleidingsonderdelen waarvan je niet alle examens hebt afgelegd, geldt het volgende:

 • Wanneer je uitschrijft vóór 1 december, krijg je het leerkrediet volledig terug. 
 • Wanneer je uitschrijft vanaf 1 december en t.e.m. 15 maart, krijg je het leerkrediet terug van tweede semester-opleidingsonderdelen. Indien je dit academiejaar voor de eerste keer bent ingeschreven in het Vlaams hoger onderwijs én je stapt over naar een nieuwe opleiding, dan krijg je daar bovenop ook de helft van de studiepunten terug van de opleidingsonderdelen van het eerste semester- en jaaropleidingsonderdelen waarvoor je nog geen examen hebt afgelegd.
 • Wanneer je je uitschrijft na 15 maart, krijg je het leerkrediet nooit terug.

Let op! Als je ingeschreven bent met een creditcontract, en je wil uitschrijven, dan ben je het ingezette leerkrediet altijd kwijt.