Studeren en ondernemen - statuut student-ondernemer

Speciaal statuut bij Thomas More

Je kan bij Thomas More een speciaal statuut aanvragen als je studeren en ondernemen wil combineren. Je kan dan bepaalde faciliteiten toegekend krijgen, zoals het missen van verplichte lessen of het verplaatsen van examens. Hieronder ontdek je hoe!

Los van het statuut student-ondernemer kan je ook het fiscale statuut als student-zelfstandige bekomen. Meer daarover hier.

Aan welke criteria moet ik voldoen?

Je kijkt na of je voldoet aan de volgende criteria:

 • Je hebt een eigen ondernemingsnummer. Je leidt een reeds opgerichte onderneming
  of
 • Je volgt (of hebt) een specifiek begeleidings/opleidingstraject (gevolgd) voor het opstarten van een eigen onderneming. (vb. postgraduaat Entrepreneurship, Voka Bryo, Unizo starterstraject, Start me up van Syntra, KMO Challenge aan Vlerick …) en neemt deel aan een door Thomas More erkende competitie met jouw idee of onderneming. In dat geval kan het statuut maar toegekend worden voor de duur van de competitie en indien je door de eerste selectieronde bent. 
  Erkende competities zijn: 
  • Battle of Talents 
  • Bizidee 
  • Bryo
  • Enactus
  • ...
   of
 • je volgt (of hebt) een specifiek begeleidings/opleidingstraject (gevolgd) voor het opstarten van een eigen onderneming. (vb. postgraduaat Entrepreneurship, Voka Bryo, Unizo starterstraject, Start me up van Syntra, KMO Challenge aan Vlerick …) en kan een businessplan voorleggen, met de intentie om binnen 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden. Hieruit moet een duidelijk groeiperspectief blijken. 
 • Het concept past binnen de waarden van de hogeschool, is ethisch verantwoord en is niet illegaal in het land waar de onderneming opereert of plant te opereren. 
 • Het concept schaadt het imago van Thomas More Hogeschool niet.

Wat is de procedure om het statuut aan te vragen?

1. Je vult het online aanvraagformulier in.

2. De ondernemingscoördinator neemt contact op met jou om je vraag te bespreken. Elke aanvraag wordt op maat bekeken. Op basis van de aanvraag en het gesprek kan de ondernemingscoördinator je erkennen als ondernemende student. Hij formuleert een advies met betrekking tot de faciliteiten die nuttig zijn om jouw zin voor ondernemen te combineren met de studie. 

3. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van faciliteiten 
De ondernemingscoördinator geeft zijn advies aan het hoofd van de opleiding. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten en communiceert hierover met de student.

Het toekennen van de statuten en faciliteiten is steeds maatwerk. De statuten worden regelmatig opnieuw geëvalueerd daar de activiteit in een bedrijf ook erg snel kan variëren. De ondernemingscoördinator zal je minstens 1 keer per semester een update vragen over de plannen voor je onderneming en de voortgang van je studies, en zal bijsturen waar nodig.

Je moet het statuut hoe dan ook elk academiejaar opnieuw aanvragen.