Studeren en ondernemen

Thomas More biedt faciliteiten aan student-ondernemers die hun studie willen combineren met ondernemerschap. Voor deze studenten werken we een regeling uit waarin hun studieverplichtingen zoveel mogelijk afgestemd zijn op hun bedrijfsactiviteit, bijvoorbeeld examenfaciliteiten (verplaatsen van examens), verplaatsen van stages, vervangopdrachten voor permanente evaluaties... De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden. Student-ondernemers kunnen daarnaast professioneel begeleid worden door de Starters Service om hun ondernemingsplan tot een hoger niveau te brengen. Klik hier voor meer informatie. 

Faciliteiten aanvragen 

1. Je kijkt na of je voldoet aan de minimumvoorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor faciliteiten moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden: 

 • Je leidt een reeds opgerichte onderneming. 
 • Je hebt een concreet idee en kan een businessplan voorleggen. Indien er een nieuw product ontwikkeld wordt, moet ook de haalbaarheid om binnen de 12 maanden een valoriseerbaar product of dienst aan te bieden aangetoond worden. Hieruit moet een duidelijk groeiperspectief blijken. 
 • Je neemt deel aan een door Thomas More erkende competitie met jouw idee of onderneming. In dat geval kan het statuut maar toegekend worden voor de duur van de competitie en indien de student door de eerste selectieronde is.

De erkende competities zijn: 

 • Bizidee 
 • Battle of Talents 
 • … 

2. Je vult het online aanvraagformulier in 

Je vult het online aanvraagformulier in uiterlijk één maand voor je bepaalde faciliteiten nodig hebt.

3. De ondernemingscoördinator neemt met jou contact op om het dossier te bespreken 

Elke aanvraag wordt op maat bekeken. Op basis van de aanvraag en het gesprek kan de ondernemerscoördinator de student-ondernemer erkennen. Hij formuleert een advies met betrekking tot de faciliteiten die nuttig zijn om de onderneming én de studie te combineren. 
Bezorg volgende documenten voorafgaand aan het gesprek aan de ondernemingscoördinator:  

 • motivatiebrief 
 • beschrijving van het idee of businessplan van de onderneming 
 • attesten (ondernemingsnummer, aansluiting sociaal verzekeringsfonds, inschrijving als zelfstandige bij een ziekenfonds,…) 
 • beschrijving van tijdsinvesteringen 
 • toekomstperspectief 
 • bespreking van ondernemerschapsskills 

4. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten 

De ondernemingscoördinator bezorgt zijn advies aan het hoofd van de opleiding. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten en communiceert hierover met de student. 

Meer informatie 

Klik hier om het aanvraagformulier voor het academiejaar 2017-2018 in te vullen. 
Voor meer informatie neem je contact op met de ondernemingscoördinatoren Marc Clerckx (Thomas More Kempen: Campus Geel, Lier, Turnhout en Vorselaar) of Filip Burgelman (Thomas More Mechelen-Antwerpen: Campus Antwerpen, Mechelen en De Nayer). 
 

Stijn Coenen
Coördinator
T +32 484 69 87 24