Studeren als top(e-)sporter

Top(e-)sporter? Dan werken we voor jou een regeling uit waardoor je studieverplichtingen zoveel mogelijk afgestemd zijn op training en competitie. Dat kan gaan om examenfaciliteiten (verplaatsen van examens), het verplaatsen van stages, een vervangingsopdracht voor permanente evaluatie, subsidiëring voor studentkampioenschappen op EK of WK-niveau ... Een erkenning als top(e-)sporter geldt slechts voor één academiejaar. Je moet de aanvraag jaarlijks hernieuwen.

Faciliteiten aanvragen 

1. Je kijkt na of je voldoet aan de minimumvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de faciliteiten als top(e-)sporter moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden: 

 • Je beoefent een sportdiscipline opgenomen in de sporttakkenlijst van Sport Vlaanderen/GAISF-lijst.
 • Je voldoet aan het vooropgesteld sportief niveau. Onderstaande voorwaarden geven een indicatie van het sportief niveau dat we beogen: 
  • Opgenomen in een olympisch/paralympisch prestatie of onwikkelingsprogramma van de sportfederatie 
  • Deelname aan internationale wedstrijden
  • Geselecteerd voor nationale juniores en/of seniorenploeg
  • Geselecteerd worden voor deelname aan universiade, BK, EK, WK
  • Individuele sport : erkend zijn als beloftevolle atleet (federatie)
  • Ploegsport : kernlid zijn van een team dat in de hoogste Belgisch afdeling speelt (voetbal 2 hoogste afdelingen)

2. Je vult het online aanvraagformulier in 

Je vult het online aanvraagformulier in uiterlijk één maand voor je bepaalde faciliteiten nodig hebt.

3. De sportcoördinator neemt met jou contact op om het dossier te bespreken 

Elke aanvraag wordt op maat bekeken. Op basis van de aanvraag en het gesprek kan de sportcoördinator je erkennen als top(e-)sporter. Zij formuleert een advies met betrekking tot de faciliteiten die nuttig zijn om jouw topsport te combineren met de studie. 

4. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van faciliteiten 

De sportcoördinator geeft zijn advies aan het hoofd van de opleiding. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten en communiceert hierover met de student. 

Meer informatie 

Klik hier om het aanvraagformulier voor academiejaar 2022-2023 in te vullen. 
Voor meer informatie kan je terecht bij sportcoördinator Sarah H'Madoun
 

In beeld

topsporter topsporter topsporter topsporter
Sarah H’Madoun

Een fiets huren?

Dat kan voor €40/semester!
meer info
thomasmore_fiets