Studeren als kunstenaar

Ben je kunstenaar en wil je studie en kunstbeoefening combineren? Wij werken voor jou een regeling uit waarin je studieverplichtingen afgestemd zijn op jouw activiteiten als kunstenaar, bijvoorbeeld examenfaciliteiten (examens verplaatsen), stages verplaatsen, vervangingsopdracht voor permanente evaluatie ... Opgelet; je moet de aanvraag jaarlijks hernieuwen.

Faciliteiten aanvragen 

1. Je kijkt na of je voldoet aan de minimumvoorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor faciliteiten moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden: 

  • Je hebt het statuut van kunstenaar.
  • Je kan aan de hand van een portfolio de kwaliteit en het bovenregionale belang van jouw werk aantonen. 

 2. Je vult het online aanvraagformulier in

Je vult het online aanvraagformulier in uiterlijk één maand voor je bepaalde faciliteiten nodig hebt.

3. De cultuurcoördinator neemt met jou contact op om het dossier te bespreken 

Elke aanvraag wordt op maat bekeken. Op basis van de aanvraag en het gesprek kan de cultuurcoördinator de student-kunstenaar erkennen. Hij formuleert een advies met betrekking tot de faciliteiten die nuttig zijn om de kunstbeoefening én de studie te combineren. 
Bezorg aan de cultuurcoördinator een portfolio waarmee je de kwaliteit en het belang van je werk aantoont of neem deze portfolio mee naar het gesprek. 

4. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten

De cultuurcoördinator bezorgt zijn advies aan het hoofd van de opleiding. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten en communiceert hierover met de student. 

Meer informatie 

Klik hier om het aanvraagformulier voor academiejaar 2019-2020 in te vullen. 
Voor meer informatie neem je contact op met de cultuurcoördinator Els Vermeulen