Studentenvertegenwoordiger

Faciliteiten aanvragen

  1. Je kijkt na of je voldoet aan één van de volgende criteria:
  • Je bent een verkozen lid van de studentenraden
  • Je oefent een mandaat uit in een medezeggenschapsorgaan of bestuursorgaan van de hogeschool. 
    Medezeggenschapsorganen zijn: algemene studentenraad, academische raad, stuvoraad en campus-overleg.
  • Je oefent een mandaat uit in een medezeggenschapsorgaan of bestuursorgaan van VVS of de Associatie KU Leuven.

2.  Indien je in aanmerking denkt te komen voor het statuut studentvertegenwoordiger richt je je met je vraag tot directeur studentenbeleid: jeroen.martens@thomasmore.be

3.  De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten en communiceert hierover met de student.

Jeroen Martens
T 04 73 75 22 01