Student-ondernemer

Een start(ers)initiatief DOOR en VOOR STUDENTEN, maar ook voor alumni of iedereen met een (ontluikend) idee !

Start(hi)er

Wat?

Tijdens je opleiding, welke discipline ook, zit je als student misschien met een ontluikend of verder gevorderd ondernemersidee. Maar dikwijls blijft het daarbij: gewoon een idee, niets meer. JAMMER. Met  Start(hi)er stimuleren we jou op een laagdrempelige manier om met je ondernemersidee iets te doen. We helpen je om het idee meer vorm en inhoud te geven. Het is geen doel op zich, maar misschien brengen we jou wel zo ver dat je in aanmerking komt voor het statuut van student-ondernemer?

Bovendien krijgen sommige studenten als onderdeel van de opleiding de opdracht om te werken aan een Small Business Project of moet je een businessplan uitschrijven. In dat geval spelen we met Start(hi)er graag jouw ‘sparringpartner’. We bekijken jouw project of plan op een kritische manier, geven aanbevelingen en dagen je uit, om tot een beter resultaat te komen. We zijn er VOOR onze studenten, maar we beperken ons niet alleen TOT studenten. IEDEREEN met een (ontluikend) idee is WELKOM. Met Start(hi)er brengen we jouw idee, project of plan op een hoger, bijna professioneel, niveau.

Wie?

Een multidisciplinair team van laatstejaars managementstudenten van Thomas More. Zij runnen hun eigen ‘practice enterprise’ en focussen op een laagdrempelige dienstverlening naar starters, pré-starters of diverse ondernemerschapsinitiatieven. Dit zowel voor studenten, alumni als externen. De studenten doen beroep op hun eigen vakkennis, de beroepskennis van de begeleidende docenten en de praktijkkennis van externe organisaties, zoals VOKA.

Waarom?

Heel simpel, omdat het bedrijfsleven jongeren vraagt met ondernemende attitudes, jongeren die initiatieven nemen, die ideeën hebben, die doorzetten, die bij een tegenslag onmiddellijk opstaan, die altijd beter willen worden. Kortom, iedereen die IN de practice enterprise Start(hi)er werkt of ermee SAMENwerkt, ontwikkelt zijn/haar 21st century skills ten volle.

Contact?

De tandem Els en Marc coördineren Start(hi)er en luisteren graag naar jullie ondernemende vragen.

Thomas More Kempen
Marc Clerkx
m. 0496 24 39 08
marc.clerkx@thomasmore.be

Thomas More Mechelen-Antwerpen
Els Van Orlé
m. 0478 60 34 45
els.vanorle@thomasmore.be