Sociaal engagement

Ga je op kot in Campus National of Campus Kruidtuin ? 

Wil je iets meer betekenen voor je kot- of stadsgenoten? Dan kan je een steentje bijdragen aan een van onze engagementsprojecten. Op onze residenties ligt de nadruk op studeren, maar ook op sociaal engagement. Dat engagement kan je op twee manieren opnemen: 

  • voor je buurtbewoners. Denk aan bezoekjes aan eenzame bejaarden, kinderen die huiswerkbegeleiding nodig hebben...

Wij voorzien een lijst van fijne initiatieven en jij kiest voor welk project je je wilt engageren. Indien je je inzet als omkaderaar of een sociaal engagement opneemt in de buurt, krijg je naast een ongelooflijke ervaring ook nog een vrijwilligersvergoeding. Voor je op kot komt in onze residentie, bespreken we uiteraard voor welk project je jezelf zal inzetten en hoe dit concreet wordt aangepakt.

Kotstudenten getuigen over hun engagement in de media

Lees het artikel in Ampersand, het CD&V ledenblad van december 2017:
Omdat iedereen recht heeft op een warme thuis

Lees de artikels die recent verschenen in de Gazet van Sint Andries: