Begeleiding en studeren op maat

Thomas More wil studenten alle kansen bieden om volwaardig deel te nemen aan het onderwijs en het studentenleven. We kiezen zoveel mogelijk voor een inclusieve aanpak. Als hogeschoolstudent moet je studeren… dat hoort er nu eenmaal bij. Soms kan het eens moeilijker gaan, bijvoorbeeld planning en/of persoonlijke moeilijkheden. Je staat er als Thomas More-student niet alleen voor. Er staat een heel team klaar om van je studies een succes te maken.

 
  • Je kan begeleiding binnen jouw opleiding krijgen rond alles wat jouw studie- en trajectvoortgang betreft.
  • Als je nood hebt aan extra faciliteiten, kan je ook studeren op maat aanvragen via jouw zorgcoördinator.
  • Heb je last van faalangst, uitstelgedrag, stress …? Dan is er ook de psychosociale begeleiding van onze studentenbegeleiders.

Begeleiding binnen jouw opleiding

De trajectcoach is je eerste aansprekingspunt. Die informeert, adviseert en coacht je bij al je vragen rond studiekeuze en studieprogramma. Als je dan concrete vragen hebt over vrijstellingen of je individueel studieprogramma (ISP) kan je terecht bij de trajectcoördinator

We organiseren het onderwijs zo dat je een minimum aan uitzonderingen nodig hebt. Dat is echter niet altijd mogelijk. De zorgcoördinator ondersteunt je binnen je opleiding als je een functiebeperking hebt of andere faciliteiten nodig hebt. Dit aanspreekpunt kijkt met je welke aanpassingen op maat mogelijk zijn. Meer info vind je hieronder.

Heb je tips nodig om goed te kunnen studeren? Ga dan eens langs de studeercoach. Voorbereid naar de les komen, notities maken, leerstof verwerken, planningen opmaken, … de studeercoach helpt je op weg met allerlei tips!

De ombudsdienst onderzoekt en behandelt meldingen, betwistingen en klachten van studenten die niet rechtstreeks door de betrokkenen kunnen opgelost worden. De ombuds bewaakt de rechten en plichten van de student en de opleidingsmedewerkers. Op deze manier zorgen we voor een rechtvaardig verloop van de examens, beoordelingsmomenten en onderwijsactiviteiten.

Studeren op maat

Ben je top(e-)sporter of kunstenaar? Studeer je met een functiebeperking? Combineer je werken en studeren, ben je mantelzorger, anderstalig, studentenvertegenwoordiger of student-ondernemer? Om iedereen evenveel kansen te geven op een succesvolle studie, kunnen deze studenten rekenen op heel wat faciliteiten voor lessen, stages of examens. We bekijken per student wat nodig en mogelijk is. De zorgcoördinator van jouw opleiding bekijkt samen met jou wat mogelijk is.

Als je al student bent, kan je hierover ook meer info vinden op het studentenportaal.

Psychosociale begeleiding

Ook bij de dienst Studentenvoorzieningen (Stuvo) kan je terecht. Naast studiegerelateerde vragen (financiële vragen, vragen over kot, vervoer …) kan je bij onze studentenbegeleiders die gespecialiseerd zijn in psychologische ondersteuning ook terecht met andere (persoonlijke) problemen die een impact op je hebben. Ze werken in een vertrouwelijk kader en zijn gebonden aan beroepsgeheim.  

  • Heb je last van faalangst, uitstelgedrag, stress ...?  
  • Heb je vragen over je studietoelage?  
  • Twijfel over jouw studiekeuze?   

Maak een afspraak voor een gesprek met één van onze studentenbegeleiders. Ze werken volledig gratis en hebben beroepsgeheim. Je vindt hierover ook meer info op het studentenportaal.

Individuele begeleiding

Bij de studentenbegeleiders van Stuvo kan je terecht voor eerstelijns psychologische (en psychosociale) gesprekken.

Samen gaan we aan de slag om je te helpen omgaan met de zorgen of hindernissen die je in je dagelijkse leven ervaart. Dit gebeurt natuurlijk gratis en met het nodige beroepsgeheim. Voor veel studenten is deze vorm van ondersteuning voldoende om hen verder te helpen. Als blijkt dat je gespecialiseerde hulp of begeleiding nodig hebt, kan de studentenbegeleider je doorverwijzen naar een externe psychotherapeut (of een centrum voor geestelijke gezondheidszorg).  

Webinars & groepsaanbod

We geven online informatieve sessies over psychische gezondheid. Het gaat om thema’s waar studenten wel eens mee kunnen worstelen in hun studieloopbaan. Je kan gratis deelnemen aan deze sessies. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn faalangst, uitstelgedrag, stress … Maar ook slapen, eenzaamheid of jezelf coachen kan aan bod komen.

Studenten kunnen hierover verder lezen op het studentenportaal.

Online tool – faalangst, uitstelgedrag en onzekerheid

Online begeleiding: doe de test en help jezelf  

Neem online deel aan de zelftest. Deze zelftest is een wetenschappelijk onderbouwd instrument die voor iedereen toegankelijk is. Na het invullen van een vragenlijst krijgt je een duidelijker beeld van de moeilijkheden (uitstelgedrag, faalangst, onzekerheid …) die je ervaart en een advies van wat je eraan kan doen.    

Als Thomas More-student kan je vervolgens ook gratis inloggen en gebruik maken van een zelfhulpprogramma. Je kiest zelf met welk pakket denk- en doe-opdrachten je aan de slag gaat, volgens jouw behoefte en op jouw eigen tempo.