Specifieke lerarenopleiding september 2019

De hervorming van de lerarenopleiding komt dichterbij. Vanaf september 2019 zal je enkel nog aan de universiteit en de hogeschool voor leraar kunnen leren.
Ben je nu al ingeschreven voor een specifieke lerarenopleiding, georganiseerd in samenwerking tussen een Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) en hogeschool Thomas More, dan beantwoorden we graag een aantal van je vragen!

Wat verandert er voor jou?

Ben je van plan om voor 1 september 2019 af te studeren? Dan verandert er voor jou niets!

Behaal je je diploma pas na 1 september 2019, lees dan zeker even verder.

Jouw traject

Aangezien jij voor 1 september 2019 bent gestart met je specifieke lerarenopleiding, maar je diploma pas na 1 september 2019 zal behalen, zijn er twee mogelijke scenario’s:

 • Heb je op 1 september 2019 minstens 15 studiepunten van je ’oude’ opleiding behaald?
  • Dan heb je het recht om t.e.m. academiejaar 2020-2021 je ‘oude’ diploma te behalen. Tot dat academiejaar zal je ‘oude’ opleiding dus nog even blijven bestaan. Heb je na afloop van academiejaar 2020-2021 je volledige opleiding nog niet afgerond? Dan moet je alsnog overstappen naar de ‘nieuwe’ opleiding. Je kan op basis van de modules die je reeds hebt behaald vrijstellingen krijgen.
  • Of je kan er ook voor kiezen om meteen de overstap te maken naar de ‘nieuwe’ opleiding. Uiteraard met vrijstellingen voor de vakken die je reeds behaalde.
 • Heb je op 1 september 2019 minder dan 15 studiepunten van je ‘oude’ opleiding behaald? Dan ben je verplicht om over te stappen naar de ‘nieuwe’ opleiding. Ook in dit geval kan je op basis van de modules die je reeds behaald hebt, vrijstellingen krijgen.

Je diploma

De specifieke lerarenopleiding leidt op dit moment tot het behalen van het diploma van leraar. Je onderwijsbevoegdheid wordt gekoppeld aan het afstudeerniveau van je vooropleiding. Dat diploma valt nu niet onder de Vlaamse Kwalificatiestructuur. Die structuur ziet er voor het hoger onderwijs als volgt uit:

 • 5    Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) / Graduaten
 • 6    Bachelor
 • 7    Master
 • 8    Doctoraat

Vanaf september 2019 zal het diploma van de specifieke lerarenopleiding bij Thomas More mee onder deze structuur vallen.

 • Heb je al een bachelordiploma op zak? Dan valt ook je lerarenopleiding onder niveau 6.
 • Of vertrek je vanuit je praktijkervaring en ben je bijvoorbeeld bakker, loodgieter of schrijnwerker? Dan volg je aan de hogeschool een educatieve graduaatsopleiding (niveau 5). Ook dat diploma valt vanaf september 2019 officieel mee onder het hoger onderwijs.

Op je diploma van de specifieke lerarenopleiding staat geen vervaldatum! Je kan met dat diploma, behaald voor of na september 2019, dus probleemloos aan de slag binnen het onderwijs.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor de specifieke lerarenopleiding zal vanaf 1 september 2019 op dezelfde manier berekend worden als voor bacheloropleidingen.

Je betaalt in het hoger onderwijs een vast bedrag (€ 234,10) én een bedrag per opgenomen studiepunt (€ 11,20 per studiepunt als je geen recht hebt op een studiebeurs). Volg je voltijds les? Dan neem je jaarlijks 60 studiepunten op. Je betaalt dan maximaal 922,30 euro inschrijvingsgeld voor een heel academiejaar.

Ook als je ervoor kiest om je ‘oude’ opleiding af te ronden zal je inschrijvingsgeld vanaf september 2019 op deze manier berekend worden.

Gelukkig hangt er aan dit nieuwe prijskaartje ook een volwaardig studentenstatuut vast. Hierdoor kan je onder andere in aanmerking komen voor studietoelagen. Als je recht hebt op een studiebeurs betaal je een lager bedrag. Ter illustratie voor een voltijds academiejaar: € 108,80 als beursstudent, € 484,30 als bijna-beursstudent. Je kan er ook voor kiezen om je betaling te spreiden.

Daarnaast geniet je als hogeschoolstudent van alle voordelen van de dienst studentenvoorzieningen (stuvo)! Zo krijg je bijvoorbeeld een studentenkaart waarmee je terecht kan in onze studentenrestaurants. Je kan gratis advies inwinnen rond studentenhuisvesting en sociale dienstverlening. Nood aan extra psychologische ondersteuning? Ook daarvoor ben je zeer welkom bij stuvo.

Lesplaats

 • Volg je op dit moment je specifieke lerarenopleiding in Mechelen (samenwerking Thomas More en CVO TSM)? Dan blijf je les volgen op Campus Kruidtuin.
 • Volg je op dit moment je specifieke lerarenopleiding in Antwerpen (samenwerking Thomas More en CVO TNA)? Dan blijft je lesplaats in september 2019 Antwerpen.
 • Volg je op dit moment je specifieke lerarenopleiding in Vorselaar  (samenwerking Thomas More en CVO HIK)? Dan blijft je lesplaats ook in september 2019 Campus Vorselaar.

De voordelen op een rijtje

Tegen 2023 zijn er 35% meer leraren nodig voor het secundair onderwijs. Een sterke lerarenopleiding biedt hier een krachtig antwoord op.

 • De nieuwe lerarenopleiding bereidt leraren in spé beter voor om in de klas om te gaan met diversiteit en kansarmoede.
 • Als leraar in opleiding zal je vanaf september 2019 al voor de klas mogen staan, terwijl je nog studeert. Dat kan nu alleen als je praktijkervaring hebt en in het secundair onderwijs wil lesgeven.
 • Je zal voor het nieuwe vak “Nederlands als niet-thuistaal” kunnen kiezen. Nederlands geven aan leerlingen die thuis een andere taal spreken vergt een heel andere aanpak.
 • Je studeert af met een volwaardig diploma hoger onderwijs. Afhankelijk van je vooropleiding is dit een bachelordiploma (niveau 6) of een graduaatsdiploma (niveau 5).

Vragen?

Aarzel dan zeker niet ons te contacteren! We helpen je graag verder.

 

 

 

Lies Dalemans
Unitmanager Lerarenopleiding Mechelen - Antwerpen
T 0474 10 98 75
Katelijne Van der Pas
Unitmanager Lerarenopleiding Turnhout / Vorselaar
T 0478 45 92 06