Stages - werkplekleren - bachelorproeven - masterproeven

Voorlaatstejaars zullen NIET aanwezig zijn op de virtuele jobbeurs. We stellen hen wel de bedrijvengids in digitale vorm ter beschikking.

Heb je echter vanuit je bedrijf/organisatie een aanbod aan stages - werkplekleren - onderwerpen voor bachelorproeven en/of masterproeven, dan zijn er twee te volgen pistes: