Ergotherapie

Voor wie?

De kerngedachte van het instappen in het tweede semester is dat je na een tegenvallen keuze kan heroriënteren en zo binnen één academiejaar opnieuw kiezen voor een andere opleiding.

Hoe kan dit?

Omdat we met een semestersysteem werken, kan je bij ons starten in februari. Je kan 18 tot 21  van de 30 studiepunten opnemen van het tweede semester, of een beperkter programma indien je dat verkiest. Dit is zeker een voordeel omdat je weinig extra tijd verliest in je studietraject. Nadeel is wel dat je middenin een logisch opgebouwd leertraject stapt. We bouwen voor een deel verder op inhouden van het eerste semester wat een extra gewicht kan geven aan je studiebelasting om deze inhouden mee te verwerken. De keuze van de 18 tot 21 studiepunten is hierop gebaseerd zodat je daar weinig nadeel van ondervindt.

Als je in februari instapt, duurt je traject 3.5 jaar waarbij je voornamelijk fase 1 en 2 spreidt over 2.5 jaar. In je derde semester heb je een rustige ruimte van 8 weken in de jaarplanning omdat je op dat moment nog geen stages kan opnemen. Voor de overige semesters kom je tot een gespreid verhaal aan opleidingsonderdelen.

Meer info?

Indien je wenst in te schrijven of bijkomende detailinformatie wenst, kan je contact opnemen of een afspraak maken met Koen Geenen, opleidingsmanager van de opleiding ergotherapie.
We bezorgen je graag een gedetailleerd verloop van je traject met een overzicht van je vakken per semester voor je 3.5 jarig traject.