Sociaal Ingenieus

Technologische opleiding met een sociale focus?

Sociaal ingenieus logoGeloof jij ook dat technologie het leven van mensen kan veranderen? Wil jij je technische vaardigheden inzetten voor sociale doelstellingen? Dat kan door te kiezen voor het traject 'sociaal ingenieus' en mee te werken aan boeiende projecten. 

Diplomasupplement 'sociaal ingenieus'? Wat moet je daarvoor doen?
Je leert en werkt samen met studenten van andere opleidingen, gedeeltelijk online. Je leert door te doen, en werkt aan technologische projecten voor de sociale sector. Je leert communiceren en co-creëren, misschien wel in het buitenland. Tussentijdse - en eindevaluatie, maar niet in de examenperiode! Je krijgt bij het afstuderen het diplomasupplement 'sociaal ingenieus'.

Om het diplomasupplement 'sociaal ingenieus' te verkrijgen, moet je competenties verwerven die tonen dat je de link kan leggen tussen sociale noden en technische realisaties. Dit doe je door een speciale invulling (sociale dimensie) te geven aan bepaalde opleidingsonderdelen en door het volgen van een extra opleidingsonderdeel. Drie stappen leiden tot een diplomasupplement 'sociaal ingenieus'.
 

 1. Je volgt een extra opleidingsonderdeel 'sociaal ingenieus' (3 extra studiepunten)
  Dit opleidingsonderdeel wordt ingericht voor alle deelnemende technologische opleidingen samen. Om het geheel een internationaal karakter te geven is de voertaal Engels. Het wordt tweede semester ingericht en verloopt gedeeltelijk online. Het opleidingsonderdeel begint met een weekend in het begin van het tweede semester. Tijdens dat weekend doorlopen we de ganse design cyclus aan de hand van een concrete ontwerp opdracht. Verder bevat het opleidingsonderdeel een aantal webinars die je verplicht moet volgen met daaraan gekoppelde opdrachten. De studieomvang is 3 studiepunten. Aangezien ze bovenop het normale programma komen, impliceert dit dat je afstudeert met minimum 183 studiepunten. Je opleiding biedt dit opleidingsonderdeel aan in het 2de semester van de 1ste of 2de fase. De inschrijving voor dit OPO geldt als inschrijving voor het diplomasupplement.
  • Voor Thomas More Mechelen-Antwerpen YT0703 (sem 2) - Bekijk het opleidingsonderdeel in de programmagids.
 2. De code van het opleidingsonderdeel is:

  • Voor Thomas More Kempen: Z25092 (sem 2) - Bekijk het opleidingsonderdeel in de programmagids.
 3. Je kiest in de loop van de 1ste of 2de opleidingsfase opleidingsonderdelen die het label 'sociaal ingenieus' dragen. Deze opleidingsonderdelen zitten in het normale programma maar worden ingekleurd met een sociale dimensie. Bij projectwerk wil dit zeggen dat het om projecten met een sociale doelstelling zal gaan. Je werkt in team en zet campus‐ en opleidingsoverschrijdend een project op poten door een voorstudie uit te voeren van een technische oplossing voor een sociaal probleem. We denken hierbij aan noden vanuit een sociale organisatie of projecten voor een sociaal kwetsbare doelgroep. Je kan alvast inspiratie zoeken in enkele voorbeelden.
   
 4. Je stage heeft een duidelijke sociale dimensie. Bij de uitvoering ervan wordt aandacht besteed aan het contact met de doelgroep: de organisatie of de personen die eindgebruiker zullen zijn.

Samengevat: om in aanmerking te te komen voor het diplomasupplement 'sociaal ingenieus'

 • schrijf je in voor het opleidingsonderdeel 'sociaal ingenieus';
 • kies je minstens één opleidingsonderdeel met het label 'sociaal ingenieus' uit het bestaande curriculum;
 • kies je voor een bachelorproef met een sociale dimensie. 

Samen is dit goed voor meer dan 30 studiepunten. 

Dankzij het traject ‘sociaal ingenieus’ kun je jouw technologisch diploma verrijken met een sociale dimensie, een stukje authentiek engagement. Kies je voor dit unieke traject, dan word je een professional mét extra skills: Engels, sociale en communicatieve vaardigheden, internationale contacten, ... Dankzij een extra inspanning van 3 studiepunten behaal je een waardevol diplomasupplement!

Krijg je er al zin in?

Kijk dan hier naar enkele inspirerende voorbeelden waaraan je misschien kan meewerken. Sociaal Ingenieus zal ook samenwerken met nog meer inspirerende projecten die rond hetzelfde thema werken.

Voor wie?

Voor alle studenten uit de opleidingen

Je kan inschrijven voor het diplomasupplement 'sociaal ingenieus' vanaf academiejaar 2015-2016. Voorlopig zijn de plaatsen beperkt tot een 10-tal studenten per opleiding. Elke opleiding heeft haar eigen specifieke traject. Voor meer informatie ga je best te rade bij je eigen opleiding. 

ECTS

De ECTS-fiche geeft je meer informatie over leerdoelen, werkvormen en evaluatiemethodes. 

Interessant om te weten: 'Sociaal ingenieus' heeft een internationale dimensie. We werken samen met andere Europese universiteiten en hogescholen in het kader van Erasmus. Het is dus mogelijk om het traject 'sociaal ingenieus' gedeeltelijk in het buitenland te volgen. 

Vragen in verband met dit diplomasupplement?

Vul dan dit invulformulier in en wij houden je op de hoogte.
 

EU-Flag

With the support of the Lifelong Learning programme of the European Union