Psychodiagnostisch Centrum

De opleiding Toegepaste Psychologie leidt studenten op tot professionele bachelors die deskundig zijn in psychodiagnostiek en psychologische dienstverlening. Het professionele karakter van de opleiding komt tot uiting in de praktijkgericht karakter van de opleiding. Hierbij speelt het Psychodiagnostisch Centrum een cruciale rol.

Het Psychodiagnostisch Centrum beheert een testotheek en is actief op het vlak van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast organiseert het centrum workshops, lezingen en andere vormen van dienstverlening zoals in service-trainingen en is het een aanspreekpunt voor professionals uit het werkveld.

Testotheek

De testotheek bevat een ruime collectie van psychologische tests, observatieschalen, vragenlijsten en programma's gericht op het verantwoord uitvoeren van psychologisch onderzoek. Aspecten die hierbij o.a. aan bod komen zijn ontwikkelingsniveau, intelligentie, neuropsychologie, persoonlijkheid, leergeschiktheden, commerciële en administratieve vaardigheden.

Op het psychodiagnostisch instrumentarium wordt frequent beroep gedaan in de verschillende practica en keuzevakken over de drie opleidingsjaren en afstudeerrichtingen heen. Ook in het kader van stage en het maken van de bachelorproef vinden de studenten gemakkelijk de weg naar de testotheek.

Externe gekwalificeerde medewerkers, alumni en stagementoren (bachelors in de toegepaste psychologie, masters in de psychologie en (ortho)pedagogiek) kunnen het materiaal ter plaatse consulteren. Ontlening is echter enkel mogelijk voor studenten en alumni van Thomas More en KU Leuven omwille van bepaalde overeenkomsten die werden afgesloten met de verschillende testuitgeverijen.

De testotheek omvat ook een historisch luik. Een uitgebreid testarchief, samengesteld uit vroeger ontwikkelde en gebruikte testinstrumenten en -methoden in Vlaanderen, kan geconsulteerd worden na contactname met de testotheekmedewerkers. Meer informatie over de testotheek vind je hier.

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Eén van de opdrachten van het psychodiagnostisch centrum is participeren aan en coördineren van  toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met psychodiagnostiek. Testadaptatie en psychometrische oppuntstelling staan hierbij centraal. De coördinatie of participatie in onderzoeksprojecten ligt vooral in de aanpassing en hernormering van diagnostische instrumenten bij een Vlaamse populatie. Meer informatie over onderzoek vind je hier.

logo PDC