Bouwrevolutie 4.0 - Betonprinten

Kadering van het project in de bouwsector.

De 4de industriële revolutie is in zekere zin ook de 4de bouwrevolutie. De digitalisering in de bouwsector heeft eveneens een impact op het productieproces van een bouwbedrijf. De robotisering dringt steeds verder door en gaat gepaard met prefabricage en industrialisatie. 
Het 3D-betonprinten is hierin een disruptieve technologie die de bouwsector structureel zal veranderen. De bouwsector evolueert naar een hightech omgeving. Bovendien biedt een 3D-printer veel meer vormvrijheid aan architecten. Omdat het om een geautomatiseerd proces gaat, schieten ook de productiviteit en efficiëntie de hoogte in. Daar komt nog bij dat een 3D-printer voor veiligere en betere werkomstandigheden kan zorgen. 

Omschrijving van het project.

Het doel van dit project is tweeledig.
Enerzijds maken leerlingen kennis met de nieuwste ontwikkelingen in een geautomatiseerd productieproces zowel voor seriewerk als voor maatwerk in unieke stuks. 
Anderzijds worden leerlingen en leerkrachten betrokken bij de eerste fase van een nieuwe industriële ontwikkeling. Hoe wordt innovatie in de bouwsector aangepakt?  Hoe wordt een onderzoek naar nieuwe technologieën opgebouwd? 

Korte inhoud (in functie van doel en meerwaarde):
Kadering van het project in de bouwsector.
De 4de industriële revolutie is in zekere zin ook de 4de bouwrevolutie. De digitalisering in de bouwsector heeft eveneens een impact op het productieproces van een bouwbedrijf. De robotisering dringt steeds verder door en gaat gepaard met prefabricage en industrialisatie. 
Het 3D-betonprinten is hierin een disruptieve technologie die de bouwsector structureel zal veranderen. De bouwsector evolueert naar een hightech omgeving. Bovendien biedt een 3D-printer veel meer vormvrijheid aan architecten. Omdat het om een geautomatiseerd proces gaat, schieten ook de productiviteit en efficiëntie de hoogte in. Daar komt nog bij dat een 3D-printer voor veiligere en betere werkomstandigheden kan zorgen. 

Aanpak van het project

1.    Voorafgaand aan de workshop.
De leerlingen doen eerst hun eigen onderzoekswerk. Ondersteund door het didactisch materiaal van Thomas More scannen ze internationale kennis, formuleren een concrete onderzoeksvraag en bereiden hun kritische onderzoeksvragen voor. Leerlingen kiezen om te focussen op de vereiste materiaaleigenschappen van de betonspecie, op de printtechnieken,  op nieuwe of gerecycleerde grondstoffen of in nieuwe toepassingen. 
Ze kunnen vooraf een 3D-model van een betonelement tekenen en meebrengen naar de workshop.

2.    De workshop zelf
bestaat uit 2 delen waarbij leerlingen eerst een prefabricatieproces bezoeken bij een partnerbedrijf en daarna naar Kamp C gaan om zelf te experimenteren met het printproces. 

  • Tijdens de workshop leggen ze hun vragen voor aan experten van de hogeschool en de partnerbedrijven. Ze proberen diepgang te vinden in hun onderzoek en gaan kritisch om met de informatie. Leerlingen onderzoeken en vergelijken het geautomatiseerde proces voor prefab elementen met de nieuwe printtechnieken.
  • Ze toetsen hun vooronderzoek aan de praktijkervaring tijdens het printen van een klein betonelement. De leerlingen kunnen hun eigen 3D-model importeren in de printsoftware en zelf  printen. Het printproces bestaat uit meerdere stappen die de leerlingen zelf kunnen uittesten.

Eerst moeten ze de betonprinter voorbereiden in de control room: De printer moet geijkt en in de ruimte gepositioneerd worden. De leerlingen zullen de betonpomp afstellen op de omgevingsfactoren van die dag (pompsnelheid, samenstelling van de specie, hoeveelheid water ..). Tot slot maken ze zelf de specie om te printen.  
Tijdens het printen monitoren ze het printproces continue en doen een kwaliteitscontrole van de geprinte specie. Tot slot – maar niet onbelangrijk-  is het opkuiswerk van de printer, met name het zuiver maken van de pomp, de slangen en de printkop. 
De workshop geeft de mogelijkheid om 2 verschillende species uit te testen en met elkaar te vergelijken.

3. Na de workshop
koppelen ze hun bevindingen terug in de klas. Ze onderbouwen hun voorkeuren voor gewenste technieken en grondstoffen. Ze staan open voor andere standpunten en nemen een constructieve houding aan in de dialoog. 
Het didactisch materiaal van Thomas More zal hiervoor de nodige ondersteuning aan de leraar aanreiken. 

Data

Beschikbare data hangen af van de beschikbaarheid van de betonprinter.
Na inschrijvingen nemen we contact met u op om een concrete datum af te spreken.

Voor wie?

Het project staat open voor verschillende studierichtingen. We passen de moeilijkheidsgraad aan de voorkennis van de leerlingen aan. 

  • Bouw- en  Houtkunde, 3de graad TSO
  • Bouwtechnieken, 3de graad TSO

We organiseren ook een Train the Trainer-sessie voor de leerkrachten. Neem contact met ons op indien interesse.

Deelnamevoorwaarden

  • Leerling zijn van de derde graad van het secundair onderwijs.
  • Maximaal 18 leerlingen per project.
  • Meerdere klassen van dezelfde school kunnen zich inschrijven
  • De deelnemer staat zelf in voor het vervoer naar de campus van Thomas More in Geel

Deelname is gratis.

Meer info

koen.boeckx@thomasmore.be

Thomas More
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Tel 014 562310

Inschrijven

Inschrijven voor deze workshop kan via het online inschrijvingsformulier.
Na inschrijving nemen we contact met u op om een concrete datum af te spreken.