Toerisme en Recreatiemanagement | Junior University College 2019-2020

Semester 2

Trends en Innovatie in Toerisme

Omschrijving: Dit is een tweedejaarsvak dat je up to speed brengt met de belangrijkste trends in toerisme. De doelstellingen van het vak zijn als volgt: 

  1. De student verdiept zich in de trends en innovatie in toerisme en recreatie.
  2. De student verwerft inzicht in de noden en verlangens van verschillende klantensegmenten.
  3. De student ziet de verbanden tussen maatschappelijke en socio-culturele evoluties vanuit het verleden en heden en weet een blik op de toekomst te werpen.
  4. De student verzamelt efficiënt de nodige gegevens uit diverse bronnen en analyseert en interpreteert deze vanuit verschillende gezichtspunten.
  5. De student begrijpt en interpreteert de maatschappelijke en economische vraagstukken waarmee de toeristische sector wordt geconfronteerd. De student verwerkt de informatie tot (ver)nieuwe(de) inzichten en combineert verschillende elementen tot een nieuw en creatief product. De student past hiervoor verschillende creatieve methodieken toe.

 

  • Aantal studiepunten: 3