Stages - werkplekleren - bachelorproeven

Heb je vanuit je bedrijf/organisatie een aanbod aan stages - werkplekleren - onderwerpen voor bachelorproeven, dan kan je dit in stap 2 van de inschrijving aanduiden.