Fiche van de organisatie

De deelnemende studenten ontvangen minstens een week vooraf de organisatiegids met:

  • enerzijds een overzicht van de deelnemende organisaties, met vermelding van de opleidingen waarvoor zij belangstelling hebben;
  • anderzijds meer informatie over die organisaties: omschrijving, organisatiegrootte, vereiste talenkennis, internationale mogelijkheden, troeven …