CLB

Binnenkort oriënteren de laatstejaars leerlingen zich volop op hun vervolgstudies en dat brengt heel wat vragen met zich mee. Als CLB-medewerker neemt u de belangrijke taak op zich om deze en andere prangende vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en leerlingen te begeleiden in hun zoektocht naar de studie die het best bij hen past. De Thomas More-hogeschool wil hieraan graag een steentje bijdragen. 

HBO5

Nieuw is het uitgebreide HBO5-aanbod dat we samen met zeven onderwijspartners aanbieden in de provincie Antwerpen, onder de naam Track5. Deze HBO5-opleidingen situeren zich qua niveau tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en het professionele bacheloronderwijs (niveau 6) en bestrijken gemiddeld 2 jaar voltijdse studie. Ze zijn erg praktijkgericht, worden aangeboden in avond- en dagonderwijs, en kunnen ook worden gecombineerd met een job. Wie een HBO5-opleiding tot een goed einde brengt, behaalt het diploma van gegradueerde. Het aanbod van HBO5-opleidingen kunt u raadplegen op onze website via www.thomasmore.be/track5. Voor algemene vragen over HBO5 of specifieke vragen over het HBO5-aanbod van Thomas More, kunt u steeds terecht bij Annie Goossens (0472 85 20 76 - annie.goossens@thomasmore.be).

Heeft u verder nog vragen? Neem dan zeker contact op met: