CLB

Binnenkort oriënteren de laatstejaars leerlingen zich volop op hun vervolgstudies en dat brengt heel wat vragen met zich mee. Als CLB-medewerker neemt u de belangrijke taak op zich om deze en andere prangende vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en leerlingen te begeleiden in hun zoektocht naar de studie die het best bij hen past. De Thomas More-hogeschool wil hieraan graag een steentje bijdragen. 

Graduaatsopleidingen

Vanaf het academiejaar 2019-2020 organiseert Thomas More naast bacheloropleidingen ook graduaatsopleidingen. Dit zijn de opvolgers van de vroegere HBO5-opleidingen uit de Centra voor Volwassenenonderwijs. Ook de voormalige Specifieke Lerarenopleiding (SLO) van de Centra voor Volwassenenonderwijs verhuist naar de hogeschool in de vorm van een educatieve graduaatsopleiding en een verkorte educatieve bacheloropleiding en naar de universiteiten in de vorm van een educatieve masteropleiding.

Graduaatsopleidingen situeren zich qua niveau tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en het professionele bacheloronderwijs (niveau 6) en bestrijken gemiddeld 2 jaar voltijdse studie. Ze zijn erg praktijkgericht, worden aangeboden in avond- en dagonderwijs, en zijn daardoor perfect geschikt voor zowel een 17 of 18-jarige studiekiezer als voor een zij-instromer, in combinatie met een job.

Het vernieuwde aanbod aan graduaatsopleidingen vind je op onze website.

Voor algemene vragen over deze opleidingen, kan je steeds terecht bij Anne Foqué.

Heb je verder nog vragen? Neem dan zeker contact op met: