Valpreventie voor risicolezers: het risico op leesproblemen zien en opvangen

Het onderzoeksproject 'Valpreventie voor risicolezers' wil inzetten op het sensibiliseren en informeren van leraren, logopedisten, ouders en leesbevorderaars zodat ze een betere begeleiding en samenwerking kunnen opzetten voor kleuters met een risico op latere leesproblemen. Uit het onderzoek is de website ‘Fit-voor-lezen’ gegroeid. Hier vind je alle handvaten om je kleuter een goede leesstart te bieden alvorens naar het eerste schooljaar te gaan.

Een goede leesstart voor kleuters

Het project 'Valpreventie voor risicolezers' is gestart vanuit een bezorgdheid over het dalende leesniveau in het basisonderwijs en om kinderen met leesproblemen. Uit de literatuur rond leesproblemen weten we reeds langer dat het voorkomen van leesproblemen effectiever is dan het remediëren ervan. In de resultaten van een bevraging bij leekrachten zagen we echter dat de kennis en attitude ten opzichte van kinderen met meer risico op latere leesproblemen in het algemeen nog beter kon. We zagen ook dat meer kennis over ‘risicolezers’ leraren aanzet tot meer signalering en interventie. We besloten om daarom in te zetten op het informeren van leraren en alle betrokkenen bij de leesontwikkeling van een kind.

Doel

Met het project 'Valpreventie voor risicolezers' en de bijhorende campagne 'Fit-voor-lezen' willen we meer kinderen een vlotte leesstart bieden. In de kleuterschool veel kansen bieden is hierbij belangrijk. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig. Als ouder, leraar en logopedist kan je een belangrijke rol spelen, nog voor het echte leren lezen begint.

Resultaten

Uit het onderzoek is de website ‘Fit-voor-lezen’ gegroeid. Hier vind je als leraar, logopedist of ouder alle handvaten om je kleuter een goede leesstart te bieden alvorens naar het eerste schooljaar te gaan. Je vindt er de 10 belangrijkste aandachtspunten voor een vlotte leesstart, een checklist die je kan invullen om de signalen bij jouw kleuter te herkennen en de campagneposter.

Projectmedewerkers

  • Marjolein Noé, taalkundige en logopedist, Opleiding Logopedie en Audiologie
  • dr. Joke Simons, schoolpsycholoog, Lerarenopleiding
  • dr. Heleen Leysen, logopedist, Opleiding Logopedie en Audiologie
  • Eline Van Kerckhove, logopedist, Opleiding Logopedie en Audiologie

Partners

‘Valpreventie voor risicolezers’ is een PWO-project van de opleiding Logopedie en Audiologie en Lerarenopleiding van Thomas More. Het project werd daarnaast financieel gesteund door Cera. De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten en Canon Cultuurcel van Departement Onderwijs & Vorming, bibliotheken van stad Antwerpen en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie hielpen bij de verdeling van de poster. 

Timing

Het project liep van 2017 tot 2019. In een vervolgproject evalueren we de campagne Fit-voor-lezen en gaan we op zoek naar meer overzicht en aanbevelingen met betrekking tot interventie bij risicolezers. Het bestaande aanbod voor begeleiding wordt onder andere onderzocht.

 

Marjolein Noé
Projectcoördinator Unit Mens & Welzijn
T +32 34 32 19 40

Lees meer op de projectwebsite

Fit voor lezen