Preventief en herstelgericht werken met kinderen | Dag 2

Programma 21 oktober

Inhoud sessies

Storend gedrag: Meer aan de hand? Meer aan te doen?

Werken aan herstel met de HERSTELPIRAMIDE

Johan Deklerck – doctor in de criminologische wetenschappen, zelfstandig expert en verbonden aan de KU Leuven

Storend gedrag, een conflict, ruzie, agressie, ... . Straffen, terechtwijzen? Of herstel? Je hoeft niet bij de pakken te blijven zitten.

Je kan werken aan herstel dat zichtbaar is: een sorry, een handdruk, een kusje, ... . Maar herstel is ook nodig voor wat onzichtbaar is: niet langer angst, kwaadheid, wrok, wegvluchten, in een hoekje kruipen, buikpijn krijgen van de spanning. Herstel start met de feiten, maar gaat verder. Het gaat om vrij worden van destructief recht (Nagy) om weer blij en vrij te kunnen leven. Je kan werken aan vrijheid in relaties na storend gedrag: tussen kinderen, kinderen en leerkracht, leerkrachten onderling als begeleider. Maar ook een school, een werkomgeving kan doordrongen zijn van de herstelgedachte.

Dit wordt duidelijk met de ‘herstelpiramide’, een wetenschappelijk model als kader om praktisch aan de slag te gaan met herstelgericht werken (en niet te verwarren met de preventiepiramide). Ze brengt orde in dit brede, complexe landschap. Ze wijst je de weg naar een positief en integraal herstel, dat de volledige organisatiecultuur doordesemt.

Herstelgericht werken en het geheim van het sorrybrein

Erik Beke – psychopedagoog, werkt met kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Initiatiefnemer en coördinator van de Rustbox en Sorrybox.

Hoe kunnen we komen tot een herstelgerichte cultuur op school of in de leefgroep, en hoe kunnen we herstelgericht werken daar inbedden?

In deze lezing worden theoretische aspecten rond het herstelgericht werken toegelicht en concreet gemaakt met praktijkvoorbeelden, filmpjes en oefeningen uit de Sorrybox om direct op de werkvloer mee aan de slag te gaan.

De Sorrybox is meer dan een online-tool. De tool zelf helpt kinderen om het terug goed te maken, bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip, rap of interactief filmpje. De Sorrybox biedt begeleiders (leerk methodieken aan om meer herstelgericht te werken in de klas, de leefgroep of bij begeleidingen. Het biedt ook een kader om met probleemgedrag om te gaan. De Sorrybox vertrekt van de principes van de geweldloze communicatie en speelt in op de sociaal-emotionele noden van jongeren én hun begeleiders.

Tijdens deze sessie:

  • ontwikkelen we inzichten in concrete werkvormen om met kinderen/jongeren en hun begeleiders te werken rond het herstellen van conflicten;
  • leren we verschil maken tussen een sanctiebeleid en een “goedmaakbeleid” in de organisatie;
  • leren we op een verbindende manier te werken rond een conflict;
  • leren we concreet werken met de Sorrybox 2.0, een webapplicatie met herstelmethodieken;

Storend gedrag van een kind? Samen gaan we ons hier geweldloos tegen verzetten!

  • Karolien ten Haaf - hoofdverpleegkundige PAika, kinder- en jeugdpsychiatrische dienst in het UZ Brussel
  • Jenny Vleemink - leefgroepbegeleiding PAika, lagere schoolleeftijd

Storend en grensoverschrijdend gedrag van kinderen (leeftijd 6 tot 12 jaar) kan ontwrichtend zijn in vele contexten (thuis, op school, in de zorg). Als klassieke opvoedkundige interventies ontoereikend blijken te zijn, gaan gevoelens van machteloosheid, controleverlies en angst meespelen. In deze workshop staan we stil bij de achterliggende attitude van de methodiek Geweldloos Verzet en lichten we enkele concrete inzetbare interventies toe.

Doelgroep: verpleegkundigen, (zorg)leerkrachten en ondersteuners uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs, CLB-medewerkers

Werken met herstelgerichte vragen en bemiddeling

Sabine Coppens – bemiddelaar, trainer

Werk jij met kinderen? Dan ben je waarschijnlijk al in contact gekomen met conflicten en probleemgedrag. Dat is onvermijdelijk en heel normaal!

In deze workshop dompelen we je onder in bemiddeling en proef je van omgaan met herstelgerichte vragen, een methode om conflicten aan te pakken: Welke houding kan je aannemen bij conflicten? Op welke manier kan je omgaan met conflicten? Wat te doen als conflicten dreigen te escaleren?

Doelgroep: verpleegkundigen en (zorg)leerkrachten uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs

Herstelgericht groepsoverleg (Hergo)

Zware incidenten met zorg aanpakken.

Stijn Deprez – Coach/trainer bij Ligand

Zware incidenten kunnen een bijzonder heftige impact hebben op een school. Naaktfoto’s die van jongeren gepubliceerd worden, een aangestoken brand, een vechtpartij op de speelplaats, het belachelijk maken van een leerkracht op sociale media. De lerarenkamer explodeert van de heftige emoties en reacties.

Dit soort crisissen kan je best met heel veel zorg en kordaatheid aanpakken. De Hergo geeft je een structuur om alle betrokkenen te beluisteren en aan te spreken op wat nu kan gebeuren.

We maken een cirkel met slachtoffer, dader, steunfiguren, andere betrokkenen in de context en de moderator. Al deze betrokkenen wisselen van gedachten en gevoelens rond de gebeurtenis. Het ganse proces wordt gestuurd door de moderator. De cirkel komt tot afspraken om herstel mogelijk te maken en legt de opvolging ervan vast.

In deze workshop maakt je kennis met de methodiek van de hergo en wat het voor jouw school kan betekenen.

Doelgroep: (zorg)leerkrachten en ondersteuners uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs, CLB-medewerkers

Oplossingsgericht werken

Informatie over de spreker volgt

Informatie over de inhoud van de workshop volgt ook nog