Preventief en herstelgericht werken met kinderen | Dag 1

Programma 7 oktober

Inhoud sessies

Kalme breinen bij kind en begeleider

Eric Beke - psychopedagoog, werkt met kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Initiatiefnemer en coördinator van de Rustbox en Sorrybox.

We starten deze lezing met een aantal inzichten rond de werking van het stressbrein in relatie tot probleemgedrag en de dynamiek tussen volwassene en kind. Zowel de begeleider, leerkracht of verpleegkundige als het kind hebben hun “Window of Tolerance”, een venstertje waarbinnen stressvolle gebeurtenissen of innerlijke spanningen kunnen worden opgevangen.

We bekijken hoe we preventief en spanningsverlagend kunnen werken vanuit de zelfdeterminatietheorie en hoe we probleemgedrag kunnen begrijpen als een vorm van spannings- of zelfregulatie. We leren aan de hand van de Rustbox een individuele rustplanner opmaken waarbij de leerkracht of verpleegkundige helpt zichzelf en het kind te reguleren om spanningsopbouw te verlagen en zo terug binnen het “venstertje” van het kalme brein te komen.

Tot slot bekijken we samen de rijk gevulde “rust-o-theek”, een verzameling van methodieken die het kind en de begeleider kan helpen om hun stressniveau te reguleren. Een overgroot deel zijn non-verbale methodieken die de werking van onze hersenstam kunnen stimuleren. We proberen de inhoud af te stemmen op de noden en mogelijkheden op de werkvloer en onze dagelijkse praktijk.

Tijdens deze sessie:

 • verhogen we onze kennis over de werking van het stress-brein en de “Window of tolerance”;
 • bekijken we hoe we kunnen werken aan een veilige atmosfeer en een veilig kader;
 • maken we kennis met het aanbod van de Rustbox en de rust-o-theek;
 • leren we werken met de rustplanner en de rust-o-matic;
 • leren we manieren om het kalme brein bij het kind in de klas te beïnvloeden;
 • leren we meer over de emotionele spanningsopbouw en de stressdynamiek tussen volwassene en kind en de rol van het mentaliseren bij stressreductie.

‘Compassion fatigue’: eigen grenzen en professionele verwachtingen

Franky De Cooman – coach, oprichter van Mensj en Art Decoo

Het beroep van leerkracht, verpleegkundige kies je niet zo maar. Bij de meesten vertrekt het vanuit een idealisme, vanuit de intentie om er te zijn voor anderen, om voor anderen te zorgen.

Heel mooi, maar niet vanzelfsprekend. Je loopt de kans om tegen je eigen grenzen te botsen. Je meent misschien een tweestrijd waar te nemen tussen kiezen voor de zorg voor de andere, of tijd inbouwen voor jezelf. Als je echter geen aandacht schenkt aan dit laatste, als je geen dosis zelfzorg in jouw idealisme inbouwt, dan loert Compassion Fatigue om de hoek!

Hulpverleners die Self Compassion systematisch praktiseren als onderdeel van hun zelfzorgregime zijn echter minder vatbaar voor Compassion Fatigue. In deze interactieve plenaire sessie gaan we op zoek naar de achtergrond en de grondleggers van Self-Compassion en zoeken we naar hefbomen om deze vorm van zelfzorg in de praktijk om te zetten.

Mindfulness voor kinderen

Lien De Rijdt - therapeutisch coördinator Stresskliniek ZNA (Ziekenhuis Netwerken Antwerpen)

Mindfulness betekent simpelweg je volledig bewust zijn van je huidige ervaring. Met een milde, open, nieuwsgierige aandacht, zonder te oordelen, aanwezig zijn in het huidige moment. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet.

Mindfulness is zinvol voor iedereen die hierin interesse heeft. Voor alle leeftijden. We leren al van jongs af aan voor ons lichaam te zorgen door te leren over gezonde voeding en gezond bewegen. Mindfulness kan beschouwd worden als het equivalent voor mentale zelfzorg. We kunnen kinderen reeds van jongs af aan leren hoe ze zorg kunnen dragen voor hun emotionele welzijn en hen manieren aanleren om met de onvermijdelijke moeilijkheden in het leven om te gaan. Dit maakt hen weerbaarder en kan een belangrijke preventieve meerwaarde bieden in het voorkomen van ernstigere psychische klachten.

Mindfulness leer je vooral door het te doen. We gaan dus op een ervaringsgerichte manier ontdekken wat mindfulness precies is. En hoe mindfulness kan aangeleerd worden aan kinderen. Het is een actieve workshop, waarin ook ruimte wordt gemaakt voor interactie en vragen. Als er al concrete vragen zijn vooraf, mogen die gebundeld worden doorgemaild naar lien.derijdt@zna.be, ten laatste op maandag 17 januari.

Doelgroep: verpleegkundigen, (zorg)leerkrachten en ondersteuners uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs, CLB-medewerkers

Kinderyoga en ontspanningstechnieken voor kinderen

Stef Rombauts – zorgcoördinator en creatief kindercoach (Relax Kids Coach), oprichtster van Kindercoaching Horizon

Kinderen van nu ervaren veel druk. Ze leven in een jachtige maatschappij vol prikkels. Tijdens deze vorming krijg je allerlei tips om rust te brengen in de groep en kinderen te leren ontspannen.

We maken kennis met verschillende werkvormen die zorgen voor een evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Dit zijn o.a. speelse kinderyogahoudingen, concentratiespelletjes, leuke massage-oefeningen, mindful tussendoortjes en ademhalingsoefeningen.

Je krijgt veel bruikbare tips waarmee je de volgende dag meteen aan de slag kan en hebt de mogelijkheid om boeken en materialen in te kijken.

Doelen van deze workshop:

 • Je leert de voordelen van relaxatie bij kinderen kennen;
 • Je maakt kennis met werkvormen die zorgen voor een evenwicht tussen inspanning en ontspanning;
 • Je ontdekt speelse en eenvoudige yogahoudingen en materialen waarmee je zelf aan de slag kan, zonder eventuele yoga-ervaring;
 • Je ervaart hoe eenvoudig het is om met speelse onderlinge kindermassage aan de slag te gaan;
 • Je krijgt een zicht op allerlei bruikbare materialen om in je (klas)groep te gebruiken;
 • Je kan de inzichten toepassen op een thema;
 • Je ondervindt dat relaxatie, waaronder kinderyoga, zowel preventief als herstelgericht kan worden ingezet.

Voor het Vrij Onderwijs: Deze navorming is conform de ZILL-doelen en past in het ordeningskader binnen de Persoonsgebonden Ontwikkeling.

Deze workshop is praktijkgericht. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen met de spelletjes en oefeningen.

Doelgroep: verpleegkundigen, (zorg)leerkrachten en ondersteuners uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs, CLB-medewerkers

Hartcoherentietraining voor kinderen: uit de stressmodus stappen kan je leren!

Els Dens - levenscoach, gecertificeerd loopbaancoach, begeleiding bij stress en burn-out

In deze workshop krijg je inzicht in de relatie tussen ademhaling, hart en zenuwstelsel. In een demo zie je ook hoe gemakkelijk je via je ademhaling, je hart en zenuwstelsel kan beïnvloeden. Daardoor kan je via eenvoudige oefeningen uit de stressmodus stappen. Ook kinderen kunnen dit leren en jong geleerd is oud gedaan!

Doorheen de workshop krijg je ook eenvoudige praktijkgerichte oefeningen aangeleerd die je samen met de kinderen (klassikaal of individueel) kan toepassen. De oefeningen zijn divers en afgestemd op verschillende leeftijden.

Wil je meer inzicht in wat kinderen zelf kunnen doen om uit de stresstunnel te blijven? Wil je praktische oefeningen aangereikt krijgen om hen dat aan te leren? Dan ben je in deze workshop aan het juiste adres!

Doelgroep: verpleegkundigen, (zorg)leerkrachten en ondersteuners uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs, CLB-medewerkers

Werken aan een positief leefklimaat in de groep

Hilde Leonard - zelfstandig nascholer, versterkt leerkrachten en andere opvoeders in hun (gezags)relatie met kinderen en jongeren via vorming en teamcoaching

In de ene groep kinderen hangt een fijne sfeer en voelt iedereen zich op z’n gemak, in een andere groep is de sfeer gespannen, zijn er kliekjes, is er veel ruzie, wordt gepest en uitgesloten, …. Dat laatste heeft een negatieve impact op de ontwikkeling van kinderen, die vaak veel tijd in de groep doorbrengen. Leerkrachten en begeleiders hebben nogal eens het gevoel dat een groep “hen ontglipt” en dat ze weinig kunnen doen aan de sfeer tussen kinderen onderling.

In deze workshop laat ik zien hoe jij wel degelijk invloed hebt. A.d.h.v. filmpjes en korte reflectie-opdrachten leid ik je binnen in de wondere leefwereld van een groep kinderen. Je begrijpt beter hoe relaties tussen kinderen in elkaar zitten en krijgt enkele concrete tools mee om positieve relaties te stimuleren. Want het is belangrijk dat de groep waarmee je werkt veilig is voor àlle kinderen!

Doelgroep: leerkrachten, verpleegkundigen en begeleiders die werken met kinderen (mentale leeftijd 4 tot 12 jaar) in groepsverband.