Smart Tech & Design

Het expertisecentrum Smart Tech & Design focust zich op praktijkgericht, veelal technologisch onderzoek in de volgende vier domeinen:

  • Smart en embedded systems & AI
  • Automatisering van industrie
  • Duurzaam ontwerp en productie

We doen onderzoek voor bedrijven en sectororganisaties (zowel in industrie, zorg, automotive, etc.), naar de concrete en effectieve inzet van nieuwe technologie of ontwerpprincipes. We ontwikkelen prototypes en testen en valideren ze in pilootprojecten, proefopstellingen of demonstraties.  

Onze toonaangevende projecten