RADIUS

RADIUS heeft expertise in de teelt van biomassa (insecten en algen), de winning en modificatie van biogebaseerde chemicaliën, zowel op laboratorium- als pilootschaal. Aanvullend heeft deze groep expertise in het gebruik en ontwikkelen van computermodellen om de fysico-chemische eigenschappen van stoffen te bepalen, alsook om de impact van stoffen op de biologische/toxicologische eigenschappen op organismen te voorspellen.

Teelttechniek en biogebaseerde grondstoffen
Dit onderzoek richt zich op de productie-optimalisatie van alternatieve biomassabronnen zoals insecten en microalgen. Het doel is om deze bronnen als haalbare alternatieven te introduceren in toepassingen voor voedsel, veevoer en als biogebaseerde chemicaliën. Bovendien kunnen nevenstromen tijdens de teeltprocessen worden gevalideerd. Verder wordt ook de productie en het gebruik van de bekomen biogebaseerde chemicaliën onderzocht.

Duurzame procestechnologieën
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van duurzame groene processen (destillatie, extractie, filtratie techologieen) op labo en pilootschaal.

Meer informatie vind je op http://radius.thomasmore.be.

Onze toonaangevende projecten