SamenBuurten

Pilootproject werken met 'buurtbudgetten' in Balen en Arendonk

De inzet van buurtbudgetten in de Vlaamse plattelandscontext is nieuw. Buurtbudgetten zijn kredieten die door de lokale overheid toegekend worden aan wijken of buurten. Ze kunnen ingezet worden door de buurten voor lokale initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en de leefbaarheid in een buurt. In dit project willen we deze innovatieve methodiek uittesten in twee pilootgemeenten (Arendonk en Balen) en op die manier de mogelijkheden, grenzen en randvoorwaarden van buurtbudgetten verkennen. De leerervaringen delen we in een inspiratiegids en een toonmoment.

Dit project loopt tot juni 2019 met de steun van Leader Kempen Oost en ELFPO.

Contactpersoon | Leen Heylen - 014 56 23 10