Revalidatie op de herstelboerderij

Binnen dit Leader project creëren we herstelboerderijen voor mensen in hun revalidatietraject. We zijn ervan overtuigd dat de boerderij een plaats is waar mensen terug de kracht vinden om opnieuw zelfstandig in het dagdagelijkse en professionele leven te staan. De boer levert de locatie, met of zonder logement, en maakt de revalidanten wegwijs. Hij wordt bijgestaan door een coördinator en gezondheidsprofessionals. De revalidant geniet van het aanwezig zijn op de boerderij, het mogelijk contact met dieren en aangepaste activiteiten. Deze impulsen versnellen en versterken de evolutie naar zelfredzaamheid. Indien nodig wordt de revalidant ondersteund door ergotherapeuten en paramedici. De boer kan diversifiëren binnen zijn bedrijf en verwerft op die manier een nieuwe, bijzondere maatschappelijke rol.

Het project Herstelboerderij loopt van januari 2019 tot juni 2020 en wordt uitgevoerd door co-promotoren Thomas More en Welzijnszorg Kempen, in samenwerking met Revalidatiecentrum Kempen ( AZ St. Dimpna), Steunpunt Groene Zorg, Landelijke Thuiszorg, Alegria, Christelijke Mutualiteit en De Voorzorg.

www.herstelboerderij.be