PASSION-HF

PASSION:  Patient self-care using eHealth in chronic Heart Failure

Thomas More (Mobilab & Care) is partner in het Europese project PASSION - HF. Onder leiding van het Academisch ziekenhuis Maastricht ontwikkelt Mobilab & Care samen met 9 andere klinische en technologische partners (uit Nederland, Duitsland, UK, Zwitserland en Ierland) een zelflerende en ondersteunende e-Coach, “Abby” genaamd. Abby richt zich op zelfzorg en -management voor patiënten met hartfalen.

Passion-HF wordt gefinancierd door Interreg NWE en loopt van juni 2018 tot en met december 2021.

Achtergrond

Om zorg voor hartfalen (HF) patiënten kwaliteitsvol te houden is er verandering nodig. HF is met 3.600.000 patiënten in noordwest Europa (NWE) één van de meest prevalente chronische ziekten; in 2025 worden dit door vergrijzing meer dan 5.000.000 patiënten. HF- zorg wordt enkel geboden door professionele instanties zoals bijv. huisartsen, cardiologen en (hartfalen)verpleegkundigen met zeer hoge zorgkosten tot gevolg. Door toenemende werkdruk en kosten is de huidige hartfalen-zorg niet langer houdbaar. Zelfzorg en -management is de oplossing, maar wordt echter minimaal ondersteund. Huidige eHealth producten voor HF vervangen deze zorg niet, zijn gefragmenteerd en zijn slechts een toevoeging op de huidige zorg. Bovendien zijn deze producten gericht op de ondersteuning van zorgverleners en daardoor niet geschikt ter ondersteuning van zelfzorg door patiënten.

eHealth producten geschikt om zelfstandig beslissingen te nemen en patiënten te betrekken bij de behandeling, drukken de kosten (50%) en behouden de kwaliteit van zorg. Hierdoor ontstaan grote kansen voor het bedrijfsleven. Het PASSION-HF consortium werkt daarom samen aan de doorontwikkeling van een zelflerende en ondersteunende e-Coach, “Abby” genaamd. Abby richt zich op zelfzorg en -management voor patiënten met hartfalen. Nieuwe elementen zoals een interactieve interface (virtuele dokter), spelelementen, moderne feedbacktechnieken en zelflerende beslisalgoritmen gebaseerd op big data, definiëren het innoverend karakter van Abby.

PASSION-HF benut het potentieel voor bedrijven door een TRL4 product binnen 43 maanden naar TRL7 te brengen, waardoor bedrijven een rol kunnen spelen in het zorgproces. De resultaten zijn vier ondersteunde KMO’s die één nieuw HF eHealth product introduceren in samenwerking met onderzoeksinstellingen. Daarbij creëren zij 10 extra jobs en één transnationaal innovatienetwerk.

Na 10 jaar is Abby volledig operationeel en verwachten we: >225.000 patiëntgebruikers, 70% behandeling door Abby, 30 KMO’s als onderdeel van het zorgproces en zorgkosten van €1.000/p/j.

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina van PASSION - HF.