eMEN: e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe

Overzicht

Thomas More (Mobilab en Toegepaste Psychologie) is partner in het Europese project eMEN. In dit project, dat wordt geleid door Arq Psychotrauma Expert Groep, gaan we samen met 5 andere partnerlanden (Nederland, UK, Duitsland, Frankrijk en Ierland) het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa bevorderen. Mobilab en toegepaste psychologie zullen zich hier focussen op draagbare technologie.
 
Het project wordt gefinancierd door Interreg en ging van start op 1 mei 2016. Het project zou initieel 3,5 jaar lopen maar na een verlening van een half jaar zou het project eindigen op 31 mei 2020. Maar Interreg schreef in het najaar van 2019 een bijkomende oproep uit voor Interreg-projecten om een bijkomende, zogenaamd “kapitalisatie”  werkpakket toe te voegen. Er werd met 5 van de 7 consortium partners een voorstel uitgewerkt en werd goedgekeurd voor subsidie. Dat maakt dat het eMEN project nog door loopt tot eind december 2021.

Tijdens het project gaan we samen met overheden, dienstverleners, GGZ-professionals, onderzoekers, eindgebruikers, beleidsmakers en ontwikkelaars een EU platform opzetten, 5 eGGZ producten (door)ontwikkelen en testen, beleidsinstrumenten ontwikkelen en thematische seminars en conferenties organiseren.

Bekijk hier het filmpje voor meer informatie!

Achtergrond 

Elk jaar lijden bijna 165 miljoen mensen in Europa aan een psychische aandoening zoals depressie of angst; dat is 38% van de EU-bevolking. Door onder andere de afnemende economische groei (schulden, marginalisering), toenemende psychische belasting door automatisering, verbeterde toegankelijkheid en de snel toenemende effecten van klimaatverandering blijft de vraag naar geestelijke gezondheidszorg stijgen.
Dit leidt tot substantiële economische en sociale lasten, want psychische aandoeningen vertegenwoordigen 20% van de totale ziektelast in de EU.

Stijgende vraag in combinatie met afnemende overheidsbudgetten leidt tot een onhoudbare situatie waarbij de gelijke toegang tot GGZ onder druk is gekomen; de zorgkosten worden met name voor de minder kapitaalkrachtige mensen een steeds zwaardere last.   

Door het inzetten van innovatieve en hoogwaardige eGGZ (eHealth)producten kan de GGZ betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijven.
Meedoen?

Ook interesse in het succesvol integreren van eGGZ in uw organisatie en/of het ontwikkelen van eGGZ applicaties? eMEN biedt u: 

  • Een breed Europees kennisnetwerk op het gebied van eGGZ
  • Toegang tot kosteneffectieve eGGZ producten voor depressie, angst en PTSS
  • (EU) opschalingsmogelijkheden voor uw eGGZ producten
  • Contacten met succesvolle eGGZ applied gaming bedrijven in Noordwest Europa
  • Meer inzicht in de multidisciplinaire aspecten die relevant zijn bij eGGZ implementatie
  • De laatste nationale en Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van eGGZ
  • Kennisontwikkeling met betrekking tot kosteneffectieve ‘evidence based’ onderzoeksmethodieken voor eGGZ
  • Meet inzicht in (Europese) kwaliteitstandaarden voor eGGZ
  • Gratis deelname aan thematische seminars en conferenties in Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland.

Deelname aan het platform is kosteloos. U kunt contact opnemen met projectleider de heer Hobbe Jan Hiemstra.

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina van eMEN.

Implementatiestudie

De Belgische eMEN partners voerden een implementatiestudie uit waarbij we inzicht willen krijgen in de factoren die het gebruik van online toepassingen in de GGZ verhinderen of net bevorderen. We onderzochten daarom de meningen van drie belangrijke actoren in het implementatieproces:  geestelijke gezondheidsorganisaties, hulpverleners en patiënten. Dit resulteerde in twee projecten. Het eerste project onderzocht hoe psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ denken over het gebruik van online toepassingen. In het tweede project werd Moodbuster, een online toepassing voor de behandeling van depressie, geïmplementeerd in vier ziekenhuizen. We onderzochten hier de meningen van hulpverleners en patiënten tegenover online toepassingen in de GGZ en hun ervaringen bij het gebruik van Moodbuster. We gebruiken deze resultaten om de toekomstige implementatie van e-mental health toepassingen te optimaliseren.​


Daarnaast hebben we ook aandacht voor het inzetten van draagbare technologie. Zo zet Thomas More wearables in en dit in samenwerking met het eGGZ-project (Nederland). Het eGGZ Centrum-project heeft een aantal virtual reality applicaties ontwikkeld voor de behandeling van angst, depressie en PTSD.  Zo is er de “Lunchroom Zondag”  en “Ctrl en Ctrl 360”.
In beide trials is er een samenwerking met Thomas More opgezet om naast zelfrapportage ook met een wearable gebruik te kunnen maken van fysiologische maten voor spanning. De data worden door het Amsterdam UMC, VU en Mobilab gezamenlijk verder geanalyseerd.

Product Showcase

Het eMEN-project ontwikkelt en test 7 e-mental health (eMH) poducten als 'best practice'-showcases. Dit wordt, in combinatie met andere activiteiten, gedaan om de ontwikkeling, validatie en implementatie van deze technologie in Noordwest-Europa te versnellen.
Volgende video geeft een overzicht van de verschillende product pilots die geïmplementeerd worden. ​

Een volledig overzicht kan je ook terugvinden via volgende link

eMEN

Events

De Belgische consortiumpartners Thomas More en Pulso Europe organiseerden in het kader van het eMEN project vier events. Zo hadden we de eer om de openingsconferentie te organiseren en vonden er drie seminaries in België plaats die telkens andere aspecten van e-mental health belichtten.
De openingsconferentie vond plaats op 6 februari 2017 in Mechelen waarbij Herman Van Rompuy het openingswoord verzorgde. Deze conferentie gaf een algemeen beeld van nieuwe technologische toepassingen zoals apps en online platformen binnen de geestelijke gezondheidszorg en had aandacht voor het beleidskader rond e-mental health. Hierover gaf minister Jo Vandeurzen meer informatie in het slotwoord van deze conferentie. Er werden eveneens concrete voorbeelden van best practices getoond zoals bijvoorbeeld Kirsten Pauwels die online tools voor suïcidepreventie presenteerde. Meer informatie en presentaties van de sprekers zijn hier te vinden.

Een eerste seminarie ging door in Brussel op 23 februari 2018 en focuste op de mogelijkheden van digital technologie in de geestelijke gezondheidszorg. Online therapie wordt typisch gekoppeld aan het gebruik van cognitieve gedragstherapie. Dit seminarie ging dieper in op de conceptualisatie van verschillende therapievormen naar online toepassingen met reflecties over psychodynamische therapie en ethische issues. Meer informatie over de sprekers, de presentaties, een podcasts en foto’s vindt u hier.
Het tweede seminarie vond plaats op 6 september 2018 op de Thomas More campus in Geel met als topic ‘Trends en technologische ontwikkelingen van apps in de geestelijke gezondheidszorg’. Meer informatie over de sprekers en foto’s vindt u hier.
Het derde en voorlopig laatste seminarie van de Belgische eMEN partners ging door in Leuven waarbij het openingswoord werd verzorgd door minister Maggie De Block. Het seminarie focuste op de meer economische aspecten van het gebruik en ontwikkelen van e-mental health toepassingen met als topic ‘Technologie en mentale gezondheid: een goede ROI?’. Meer informatie over de sprekers en foto’s zijn hier te vinden.
Wie graag een volledig overzicht van alle transnationale events heeft vindt dit op de eMEN website.

Join eMEN

Samenwerking met Europese stakeholders is cruciaal voor de ontwikkeling van een succesvol en duurzaam eHealth-bedrijfsleven. Het eHealth Hub-platform en eMEN hebben daarom hun krachten gebundeld in een strategische samenwerking.

Het eHealth Hub-platform is een GRATIS online catalogus die de verschillende eHealth-belanghebbenden (+1000) verbindt.

Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het betrekken van de eMEN-belanghebbenden op het eHealth Hub-platform:
·        Uitbreiding van het aantal belanghebbenden op het gebied van e-geestelijke gezondheid dat momenteel actief is in de eHealth Health Hub-database.
·        Meer kansen creëren voor zakelijke samenwerking in de digitale economie van Europa. MKB's, onderzoeksorganisaties, eHealth-experts en eHealth-dienstverleners zullen elkaar veel gemakkelijker kunnen vinden.
 
Word lid van het eHealth Hub-platform en doe een snelle scan van het ecosysteem in een paar klikken:
✓ Filter op type acteur
✓ Kies de locatie
✓ Voeg meer criteria toe
Krijg zichtbaarheid en ontdek potentiële partners, klanten, investeerders en nog veel meer!

Het identificeren van de belangrijkste spelers in het ecosysteem is de eerste stap voor betere resultaten. Interactie komt direct daarna.
Hoe kan ik meedoen?
Ga naar het eHealth Hub-platform en registreer. Maak vervolgens een nieuw organisatieprofiel.
Update uw profiel zodat het ecosysteem u kan leren kennen.
Tag je profiel. Ga bij het bewerken van uw profiel naar ‘Klinische gebieden’ en ‘Bedrijfsgebieden’ en voeg uw relevante expertisegebieden toe zodat andere belanghebbenden u kunnen vinden!

Neem voor vragen contact op met: admin@ehealth-hub.eu

Nieuws en varia

Project Update maart 2021: Resultaten van de focusgroep over e-mental health in een psychiatrisch ziekenhuis (België)

​Op 15 september 2020 organiseerde Thomas More een 'Corona-proof' focusgroep in Le Beau Vallon (Namen). GGZ-professionals konden hier met de eMen-partners Thomas More en Pulso Europe hun visie en houding ten aanzien van e-mental health toepassingen bespreken.
De resultaten van de bevragingen en focusgroepen zijn intussen verwerkt en tonen dat er een zekere vraag is naar concrete e-mental health toepassingen, richtlijnen en ondersteuning om deze in de praktijk toe te passen. De huidige COVID-19 pandemie kan de nood aan e-mental health applicaties nog doen stijgen om voor continuïteit te kunnen zorgen in het licht van quarantainemaatregelen en fysieke afstand. De tweede fase van het eMen project, dat focust op de valorisering van de resultaten die we totnogtoe bereikten, heeft als doel om deze noden tegemoet te komen, met een focus op GGZ-professionals die e-mental health toepassingen gebruiken.

Een overzicht van alle eMEN nieuwsbrieven [ENG] kan je hier terugvinden.

Logo partners eMen