Living lab research

CrossCare

CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinsetting en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. CrossCare biedt een toegankelijke weg naar het realiseren van jouw zorginnovatie op grotere schaal. CrossCare is een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland en ondersteunt zowel op praktisch als financieel gebied.

Doordat CrossCare beschikt over 6 zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland, kunnen zorginnovaties getest en doorontwikkeld worden door eindgebruikers in allerlei doelgroepen. Vergroot jouw markt tot over de landsgrenzen, test jouw product of dienst in een zorgproeftuin en maak gebruik van het fonds dat Cross Care biedt!

Ruim een jaar geleden ging het CrossCare-project van start. Nu er een jaar lang hard is gewerkt aan het realiseren van deze doelstellingen, is het ook tijd om even stil te staan bij de reeds behaalde resultaten. We hebben inmiddels drie waves gehad. Hieronder volgt een overzicht van de facts & figures per wave:

 • Wave 1: 68 projecten aangemeld – 9 goedgekeurd – €2.687.814
 • Wave 2: 54 projecten aangemeld – 8 goedgekeurd – €2.599.190
 • Wave 3: 38 projecten aangemeld – 2 goedgekeurd – € 196.250

In totaal zijn er in één jaar tijd 160 projecten aangemeld! De volgende projecten hebben uiteindelijk allemaal een ‘go’ gekregen om het CrossCare-traject in te gaan.

Wave 1

 • ARTHE – Ortho Medico (Intelligent revalidatietoestel voor mensen met CVA)
 • Automatische Valpredictie – Alma.Care (Met wearables het valgedrag van ouderen tijdig voorspellen én voorkomen)
 • NightWatch – Livassured, Kempenhaeghe & Summa (Nieuw epilepsieaanval detectie device (‘NightWatch’) in de thuissituatie
 • Makkelijk & veilig zorginformatie delen – Zivver (Veilig e-mailen, chatten en uitwisselen van bestanden)
 • Minze HomeFlow – Minze (Slimme thuisoplossing die uroflowmeter en plasdagboek combineert)
 • MijnCOPD – Medicine Men (Zelfmanagement tool voor COPD-patiënten)
 • Pactief Bewegen Zorgstoel – Vita Motion (Multifunctioneel hulpmiddel: kwaliteit van leven dementie patiënten verbeteren)
 • SenZYX – Vanroey.be (Slimme sensor om revalidatie lage rugpijn-patiënten te ondersteunen)
 • Shaken, Not Spilled – Commeto (Effectief en goedkoop hulpmiddel om morsen door de tremor te vermijden)

Wave 2

 • Drainpatch – Bedal (Eenvoudige drainagepatch die fixatie en waterdichte bescherming integreert)
 • Inco Sense Smart– IncoSense (Slimme incontinentiezorg voor beter welbevinden patiënt en kostenbesparing)
 • LiZe – CE-Mate & GGZe (Lithium zelf test methode met blended care zorgmodule voor cliënten met een bipolaire stoornis)
 • Pee-Post – Novosanis (Optimalisatie van het Colli-Pee device voor zelfafname urine voor anonieme SOA-test)
 • Patiënten Positioneren met Perslucht – Ergotrics (Perslucht als energievorm om patiënten te verplaatsen van rug- naar buiklig bij operaties)
 • Tomas Care – Tomas (Stoma-hulpmiddel voor lekvrije stoma’s)
 • Zapp – BPI Services & GGZE (App om patiënten in GGZ meer inzicht te geven in eigen risicofactoren, om zo therapietrouw te stimuleren)
 • Zinc – Zinnovators (Verzorgenden helpen om de inname van medicatie door kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking beter te reguleren)

Wave 3

 • Oxypoint – Oxypoint (geoptimaliseerde zuurstoftherapie, met meer comfort en mobiliteit voor de patiënt, die ziekenhuizen zelfvoorzienend maakt met mobiele zuurstofvoorziening)
 • mOSArt – Ectosense (Algoritmische software en sensoren voor de diagnose van slaapapneu op basis van signalen zoals het optisch hartslagsignaal)

Kijk voor meer informatie over CrossCare, de afzonderlijke projecten en nieuws over eventuele volgende Waves op de website: www.crosscare.eu. Neem bij andere vragen contact op via e-mail: bedrijven@crosscare.eu.

Zelfscore-app voor de geestelijke gezondheidszorg

De zelfscore-app is een nieuw instrument voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de forensische GGZ, het detentie-werkveld en de verslavingszorg dat wordt ontwikkeld door GGzE en het bedrijf BPI. Met deze app kunnen cliënten hun eigen beschermende en risicofactoren in kaart te brengen.
De zelfscore-app is oorspronkelijk ontwikkeld voor de forensische psychiatrie om cliënten en hun behandelend team inzicht te geven in het behandel- en resocialisatieplan. De zelfscore-app is een basistool voor de cliënt waarmee hij in samenspraak met de hulpverlener(s) gericht aan de slag kan gaan en doelen stellen vanuit een positieve basis.

De app is ontwikkeld in co-creatie met een groep cliënten. De eerste kwalitatieve resultaten tonen aan dat het instrument bijdraagt om zelfinzicht, behandelmotivatie en eigen regie te vergroten. Naast de app voor cliënten ontwikkelt BPI momenteel ook een versie voor het behandelend team die communiceert met het Elektronische Patiëntendossier (EPD). Dit is tijdbesparend tegenover de huidige manier van werken en er vooral op gericht om de dialoog met cliënten over overeenkomsten en verschillen in scores te faciliteren. Hiermee wordt de basis gelegd voor een effectievere behandeling.
Met steun van CrossCare wordt de zelfscore-app geschikt gemaakt voor een bredere toepassing binnen de reguliere GGZ en de detentie- en verslavingszorg in Nederland en België. De proeftuinen Lifelabs en LiCalab ondersteunen om instellingen te vinden in de reguliere GGZ, de verslavingszorg, het detentie-werkveld en de forensische zorg. Zij organiseren co-creatiesessies met cliënten en behandelaren  om inzicht te geven in de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen voor dit instrument.

Vervolgens wordt de zelfscore-app verder “op maat” ontwikkeld en getest (start juni 2017). 

Tracking systeem om personen met dementie te lokaliseren

Follow.Me is een tracking systeem dat mensen kan lokaliseren en automatisch informatie geeft als ze een bepaald gebied verlaten. Dit systeem wil de kwaliteit van leven van ouderen die lijden aan een beginnende fase van Alzheimer of dementie verbeteren.

Mobiele tracking
De tracking werkt met een combinatie van een gps, een web app en een smartwatch. Zo kunnen mantelzorgers familieleden met beginnende dementie monitoren wanneer zij zich alleen verplaatsen.

Het Follow.Me prototype wordt ontwikkeld in een consortium van 9 partners met kennisinstellingen en bedrijven uit Italië, Oostenrijk, Roemenië. Follow me zal in Vlaanderen getest worden door de zorgproeftuinen LiCalab en CareVille. Later zal Follow.Me als een app beschikbaar zijn op de bekende app-stores.

Het Follow.Me project is een Europees project (AAL). LiCalab zorgt voor:

 • Aanvragen medisch-ethische commissie
 • Opstellen en uitsturen van een vragenlijst aan 30 deelnemers
 • Informeren potentiële deelnemers
 • Uitvoeren van co-creatiesessies: met 5 ouderen en 5 mantelzorgers.
 • Uitvoeren van prototype-testen : met 3 ouderen en 3 mantelzorgers
 • Uitvoeren van life testen: deelnemers recruteren (10 ouderen en 10 mantelzorgers), begeleiden van deelnemers tijdens test, capteren van gebruikersfeedback

Seas 2 grow

SEAS 2 Grow (Silver Economy Accelerating Strategies To Grow) is een Europees project dat de ontwikkeling en vermarkting stimuleert van innovatieve producten en diensten voor de Zilveren Economie met als doel de levenskwaliteit van senioren in het 2 Zeeën gebied (Frankrijk, Engeland, België, Nederland) te verbeteren.

SEAS 2 Grow bouwt hiervoor een grensoverschrijdende strategie op met betrokkenheid van alle stakeholders van de Zilveren Economie (bedrijven, zorgverleners, overheden, eindgebruikers). interreg
Bedrijven kunnen hun innovatieve producten testen in 4 landen dankzij de grensoverschrijdende accelerator die diensten verleent doorheen gans het innovatieproces. Thomas More is werkpakketleider voor de opzet en uitvoer van deze diensten als partner binnen zorgproeftuin LiCalab.

Meer info op: www.seas2grow.com en de website van LiCalab.

Dit project kwam tot stand dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.