Tracking systeem om personen met dementie te lokaliseren

Follow.Me is een tracking systeem dat mensen kan lokaliseren en automatisch informatie geeft als ze een bepaald gebied verlaten. Dit systeem wil de kwaliteit van leven van ouderen die lijden aan een beginnende fase van Alzheimer of dementie verbeteren.

Mobiele tracking

De tracking werkt met een combinatie van een gps, een web app en een smartwatch. Zo kunnen mantelzorgers familieleden met beginnende dementie monitoren wanneer zij zich alleen verplaatsen.

Het Follow.Me prototype wordt ontwikkeld in een consortium van 9 partners met kennisinstellingen en bedrijven uit Italië, Oostenrijk, Roemenië. Follow me zal in Vlaanderen getest worden door de zorgproeftuinen LiCalab en CareVille. Later zal Follow.Me als een app beschikbaar zijn op de bekende app-stores.

Het Follow.Me project is een Europees project (AAL). LiCalab zorgt voor:

  • Aanvragen medisch-ethische commissie
  • Opstellen en uitsturen van een vragenlijst aan 30 deelnemers
  • Informeren potentiële deelnemers
  • Uitvoeren van co-creatiesessies: met 5 ouderen en 5 mantelzorgers.
  • Uitvoeren van prototype-testen : met 3 ouderen en 3 mantelzorgers
  • Uitvoeren van life testen: deelnemers recruteren (10 ouderen en 10 mantelzorgers), begeleiden van deelnemers tijdens test, capteren van gebruikersfeedback

With the support of

AAL