ACSELL-project

ACSELLACSELL staat voor ‘ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach’. In het ACSELL-project werken 7 Europese regio’s (oa Schotland, Duitsland, Roemenië, Denemarken, ...) samen om open innovatie-ecosystemen te ontwikkelen of te versterken door eindgebruikers vroeg te betrekken bij het innovatieproces. In het project doen de partners aanbevelingen om beleidsplannen en –instrumenten aan te passen of aan te vullen op basis van uitwisseling van goede praktijken vanuit de verschillende regio’s.
 
Het project wordt getrokken door de Duitse Universiteit van Tübingen. VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) is de Vlaamse partner in  het project. LiCalab neemt een adviserende rol op en biedt onder andere begeleiding over inzichten en methodes om eindgebruikers te betrekken bij innovatie. Op 2 en 3 december kwamen de partners samen te Stüttgart om het project officieel te lanceren in het bijzijn van vertegenwoordigers van regionale overheden, bedrijvenclusters, kamer van koophandel, innovatie-agentschappen enz. Het project loopt van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2023.
 
Het project wordt financieel ondersteund door het INTERREG EUROPE-programma. Alle informatie over het project, haar acties en  events vindt men uitgebreider terug op de projectwebsite.