Kenniscentrum Energie

KCE vormt samen met Radius de strategische groep EcoScale. De onderzoeksactiviteiten van het KCE (het Kenniscentrum Energie) omvatten de analyse, regeling en optimalisatie van diverse energiesystemen op het niveau van gebouwen. Vertrekpunt hierbij is het waarborgen van het comfort en de interactie met het gebruikersgedrag via een effectief beheer van deze systemen (o.a. WKK’s, warmtepompen, PV-installaties, brandstofcellen …).

  • Energie en energiemanagement in gebouwen: Kenniscentrum voor conceptkeuze, dimensionering, evaluatie en optimale integratie van energiesystemen
  • Energie in glastuinbouw: Advies & studiedienst voor duurzaam & efficiënt energiegebruik in de glastuinbouw.

Meer informatie vind je op kce.thomasmore.be.

Onze toonaangevende projecten

Projecten gesteund door Europa

Griet Janssen