Ideale acceleratie voor minimaal brandstofverbruik bij benzine voertuigen

Looptijd project: september 2018 –september 2019

Dankzij dit project worden nieuwe inzichten gegenereerd voor autogebruikers van benzinevoertuigen. Specifiek wordt dieper ingegaan op verbruik tijdens acceleratie, aangezien acceleratieverbruik een belangrijk aandeel is van het totale verbruik van de auto. Optimaler accelereren heeft voordelen op verschillende vlakken, enerzijds heeft dit een maatschappelijk en ecologisch voordeel, betere luchtkwaliteit door lagere emissie. Alsook levert dit een economische voordeel op, namelijk een lager verbruik per afgelegde kilometer. 

Aanpak 

Na de literatuurstudie was het duidelijk dat er geen specifieke normering bestaat om een acceleratieverbruik te bepalen. Er bestaan wel weg cycli zoals NEDC en WLTP, waarin acceleratie slechts een onderdeel van uitmaakt. Via deze test-cycli is het echter moeilijk om enkel het aandeel acceleratie te achterhalen of de voorwaarden voor acceleratie zijn niet representatief voor werkelijk rijgedrag op de openbare weg.

ideale acc

Future mobility

Na het opzetten van een testkader voor de rollentestbank MAHA LPS 3000 waarbij aan de belangrijkste eis “dezelfde gemiddelde snelheid voor iedere acceleratietest” werd voldaan, volgde de praktische testen. Twee benzinevoertuigen, één met indirecte en één met directe inspuiting. Twee bestuurders, twee tijdstippen later volgden de resultaten van de acceleratie-verbruiken. Als surplus werd ook het verbruik op de rollenbank bepaald voor bepaalde constante snelheden. Hierdoor kan een samengesteld verbruik worden bepaald. Mooie resultaten kan je lezen in het eindrapport.

Het volledige rapport (PDF) kan je hier lezen.

Medewerkers project

  • Luc Claessens
  • Mark Pecqueur
  • Kars Clays
Luc Claessens