Talentontwikkeling op het werk @kwetsbare doelgroepen

Werkende en kwalificerende trajecten

Het project fungeert als proeftuin om waardevolle lessen te trekken en tools te ontwikkelen voor toekomstige samenwerkingen ‘bedrijven - OCMW – onderwijs’ in het kader van een levenslang leren beleid. We richten het onderzoek op mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie die de arbeidsmarkt betreden zoals immigranten, mensen die werken in het statuut art. 60§7 van de OCMW-wet, anderstaligen.

 

We willen met dit project een bijdrage leveren aan een arbeidsmarkt met meer diversiteit in de bedrijven. De doelgroep bestaat uit maatschappelijk kwetsbare personen die een beroep doen op de dienstverlening van het OCMW of die via projecten/vormingen/aanbod van het OCMW bereikt worden en die willen werken. Het OCMW werkt op maat van de cliënten en tracht in de mate van het mogelijke zo goed mogelijk opleiding, omscholing en bijscholing te combineren met de tewerkstelling art. 60§7. Daarnaast willen we op basis van deze proeftuin ook duidelijke aanbevelingen opstellen ten aanzien van de overheid met het oog op het faciliteren van levenslang leren, specifiek voor werkenden in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

 

Voor onze proeftuin willen we intensief en kwalitatief werken met drie partners:

  1. Thomas More Kempen als vertegenwoordiger vanuit het onderwijs
  2. Sopraco als bedrijf
  3. OCMW Mol als vertegenwoordiger van de OCMW’s.

Daarnaast fungeert een ruime stuurgroep van geassocieerde partners als bijsturingssysteem (VDAB; I-Diverso; VOKA; CVO; Hoger Onderwijs spelers; vzw WEB).

Met het oog op transfereerbaarheid van de lessons learned voor actoren die levenslang leren mee willen bewerkstelligen voor kwetsbare doelgroepen in Vlaanderen creëren we 6 outcomes:

  • O1: Screeningsinstrumenten
  • O2: Randvoorwaarden om niveauverhoging van beroepscompetentie te bekomen
  • O3: Taalvoorwaarden en aanpak
  • O4: Retentie
  • O5: Kwalificerende onderwijstrajecten
  • O6: Beleidsaanbevelingen

Looptijd: 1 september 2020 tot 31 december 2022. 

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.
Bijdrage vanuit ESF: 100.000 euro
Bijdrage vanuit VCF:   75.000 euro

In beeld

OCMW Mol SOPRACO Thomas More Talentontwikkeling op het werk@kwetsbare doelgroepen
Aleidis Devillé
Onderzoeksleider
T +32498448306