Migrants, Students & Jobs (MSJ)

Transnationaliteit V

We willen met dit project een brug creëren tussen de mensen die anderstalig zijn en de reguliere arbeidsmarkt. We menen een meerwaarde te kunnen bieden enerzijds voor de arbeidsmarkt en anderzijds voor migrantenjongeren die aan de slag willen via een studentenjob. Ook de integratie in de samenleving van jongeren met migratieroots geven we een boost met dit project. Immers, door een brug te creëren tussen jongeren met migratieroots en de arbeidsmarkt, zullen mensen elkaar op een andere manier leren kennen, zien en begrijpen en alzo zal het respect voor elkaar toenemen, ongeacht de afkomst of de taal die ze beheersen.

Concreet willen we jongeren met migratieroots uit niet EU-landen, met een leeftijd tussen de 15 en 26 jaar, ondersteunen in het vinden van een gepaste studentenjob. Een studentenjob heeft talloze voordelen, zo blijkt uit wetenschappelijke studies. Wie op jonge leeftijd al kennis vergaart over het werkleven maakt meer kans op een goede job en een hoog loon, dat blijkt ondermeer uit een onderzoek van de Canadese universiteit UBC (2014). Hoe die ondersteuning er precies moet uitzien zullen we uitzoeken in het project, maar we denken aan een brede waaier van ondersteuningsmaatregelen. Er kan bijvoorbeeld aangepast lesmateriaal ontwikkeld worden voor de OKAN-leerlingen (Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen) die de coaches en leerkrachten van OKAN kunnen gebruiken; de wetgeving specifiek voor deze doelgroep kan uitgeplozen worden (denk aan de complexiteit van enerzijds de reglementering van jobs voor studenten en anderzijds de diverse statuten waarin jongeren en hun ouders met migratieroots zich bevinden); een specifieke beurs voor deze doelgroep kan ontwikkeld worden; enz.

Het spreekt voor zich dat een studentenjob alleen maar voordelen met zich meebrengt voor de jongere die er een sterker CV mee uitbouwt en al enige relevante ervaring kan voorleggen bij een sollicitatie na het afstuderen. Jongeren doen relevante ervaring op die in de eerste job goed van pas zal komen, met andere woorden deze jongeren zijn beter voorbereid op het werkleven. Bovendien krijgen deze jongeren al de kans om de eigen competenties verder uit te bouwen of nieuwe skills te leren, waardoor ze zelfzekerder aan de eerste reguliere job kunnen starten. Daarnaast is het de ideale manier om de arbeidsmarkt al wat beter te leren kennen en kan een student uitmaken of die job in kwestie al dan niet iets is dat hij later zou willen doen. 

Werkervaring kan ook zeker bijdragen aan de integratie van jongeren met migratieroots in de samenleving. De voordelen van werk zijn veel talrijker dan enkel de financiële component: de bijdrage die je als werknemer levert aan de maatschappij verhoogt de zelfzekerheid, sociaal contact, status (het gevoel van waardering), werk zorgt voor structuur in je dagen, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en het verhoogt het persoonlijk geluk.

Looptijd: 1 september 2020 tot 31 december 2022.
 
Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.
Bijdrage vanuit ESF: 165.000 euro
Bijdrage vanuit VCF: 110.000 euro
 
 

In beeld

Thomas More
Aleidis Devillé
Onderzoeksleider
T +32498448306