Praktijk 3

In fase 3 ligt het accent op het zelfstandig functioneren in een klas en in een school. De student integreert de verworven competenties uit de 10 typefuncties en heeft aandacht voor het bevragen en bijsturen van het eigen functioneren. De student toont aan dat hij zorgbreed kan werken en streeft naar een innoverende aanpak. Daarnaast functioneert de student mee als lid van het schoolteam en voert hij elke stageperiode clusteractiviteiten uit (toezicht, overleg en teamondersteuning). Vanuit de opleiding wordt de student begeleid door beide vakdocenten en door een stagebegeleider. De stagebegeleider volgt de student ook op wat betreft lesoverschrijdende competenties en voert een driehoeksgesprek hierover tijdens de lange stage (student – stagebegeleider – (hoofd)mentor).

De concrete verwachtingen en organisatie van de stages in fase 3 vindt u terug in deze documenten:

Na elke les of lessenreeks wordt een lesfeedbackformulier ingevuld, de criteria in het zwart, zijn specifiek van toepassing voor fase 3 van de opleiding. De criteria van fase 1 en fase 2 blijven ook van toepassing.

Na elke stageperiode wordt er per vak een synthese lesgebonden competenties gemaakt door de vakmentor(en) en een synthese lesoverschrijdende competenties door de hoofdmentor of vakmentor(en). Mogen we er u ook aan herinneren deze documenten onderaan te handtekenen? 

Marijke Voets
Praktijkcoördinator
T 0476 86 61 48
Joke Verschaeren
Praktijkcoördinator
T 0486 40 67 83